Menu

Culemborg, 26 september 2011

Risicodeling pensioen uitgewerkt in nadere verklaring Stichting van de Arbeid

Met behulp van een nadere verklaring van de Stichting van de Arbeid (StvdA) zijn de gemaakte afspraken over de premiestabilisatie en de risicoverdeling over werkgevers en werknemers in het Pensioenakkoord verder genuanceerd. Het betreft hier een tegemoetkoming aan één van de punten, die de MHP van het begin af aan heeft aangekaart.

Op 8 september jl. heeft een meerderheid van de aangesloten organisaties van de MHP in de Ledenraad ingestemd met het Pensioenakkoord. Middels een persbericht heeft de MHP bekendgemaakt nog wel enkele knelpunten te zien in het uitwerkingsmemorandum, dat een uitwerking betreft van het op 4 juni 2010 tot stand gekomen Pensioenakkoord in de StvdA. Eén van die knelpunten betreft een belangrijk punt voor de MHP, te weten de risicodeling met werkgevers ten aanzien van de premiestabilisatie en ontwikkelingen op de financiële markten. Voor de MHP was het van groot belang dat werkgevers nogmaals duidelijk aangaven ook verantwoordelijk te zijn voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Met behulp van deze nadere verklaring van de StvdA wordt hierin voorzien.

De hoofdboodschap van de nadere verklaring is dat er pas sprake is van premiestabilisatie nadat er afspraken zijn gemaakt over de transitie van de bestaande aanpassingsmechanismen van het huidige contract naar het nieuwe contract. Dit betekent dat er overeenstemming dient te worden bereikt in het decentrale overleg voordat bijstortingsverplichtingen hun functie verliezen in de overgang naar een nieuw pensioencontract. Hiermee worden de financiële marktrisico’s niet eenzijdig op het bord van werknemers gegooid, maar blijven de risico’s een onderwerp van gesprek in het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg en kunnen zich omstandigheden voordoen, waarbij de werkgever extra op zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken.

“Met deze verklaring wordt meer recht gedaan aan de risicoverdeling tussen werkgevers en werknemers en wordt nogmaals duidelijk gemaakt dat in financieel slechte tijden wel degelijk de mogelijkheid blijft bestaan, dat zowel werknemers als werkgevers gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus MHP-voorzitter Bob van der Wal.
Zie voor het volledige document.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws