Menu
Sociale zekerheid

De Regionale Mobiliteitsteams die tijdens corona in het leven werden geroepen om mensen naar werk te helpen, gaan hun doelgroepen uitbreiden. Vanaf nu vallen ook mensen die al voor de pandemie zonder werk zaten onder de regeling. Dat kan gaan om mensen met een bijstandsuitkering, maar ook om mensen zonder uitkering.

Krapte arbeidsmarkt

De dienstverlening van de RMT’s was aanvankelijk gericht op mensen die door corona zonder werk kwamen te zitten of hun baan dreigden kwijt te raken. Dit om te voorkomen dat de werkloosheid sterk zou oplopen. Inmiddels draait de economie weer volop en is er sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Door nu meer mensen aan te spreken, kunnen sectoren die met tekorten zitten beter worden geholpen.

Toekomstpro(o)f

Nederland telt 35 Regionale Mobiliteitsteams, waarin onder meer vakbonden, werkgevers, UWV, gemeenten en opleidingsinstanties samenwerken. De VCP maakt ook deel uit van de RMT’s. De VCP heeft samen met vakorganisatie De Unie met Toekomstpro(o)f een platform in het leven geroepen waar mensen zich kunnen aanmelden. Bij de begeleiding van kandidaten staat individueel maatwerk voorop waarbij gebruik gemaakt wordt van loopbaancoaching, testen en scholing.

Ben jij je baan verloren en heb je hulp nodig? Hier vind je meer informatie over de begeleiding en ondersteuning die wij kunnen bieden.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven