Menu
Roadmap voor OR bij aanpak pesten

OR-leden die pesten op het werk willen aanpakken kunnen daarvoor een speciale roadmap gaan gebruiken. De Roadmap voor Ondernemingsraden is ontwikkeld door TNO in opdracht van het Ministerie van SZW. Op veel werkvloeren is pesten een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Pesten kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor de organisatie en maatschappij.

Drie routes
Bij de aanpak van pesten kan de OR in beeld komen als het management maatregelen tegen pestgedrag heeft opgesteld en deze ter instemming aan de OR voorlegt. Of als er vragen komen over of meldingen van pestgedrag vanuit de achterban. In de Roadmap ‘Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden’ staan drie routes beschreven die een OR kan bewandelen. De Roadmap leidt OR-leden stapsgewijs door de verschillende opties en geeft handige tips en voorbeelden uit de praktijk waar ze zelf mee aan de slag kunnen.


Perspectief bij ongewenst gedrag

De Roadmap ‘Aanpak Pesten’ is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van SZW en de Sociale Partners. TNO heeft literatuur bekeken en gesproken met OR-leden, trainers en andere experts. De uitkomsten zijn gebruikt voor het vormgeven van deze roadmap om OR-leden een perspectief te bieden bij het tegengaan van ongewenst gedrag in bedrijven en organisaties.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws