Menu

Op 28 april jl. heeft de Tweede Kamer gesproken over de robotisering op de arbeidsmarkt. Dit debat vond plaats naar aanleiding van het door de Tweede Kamer gevraagde onderzoek van het Rathenau Instituut ‘Werken aan de robotsamenleving”. Ook in de SER wordt op dit moment gesproken over robotisering en digitalisering. De VCP heeft een brief gestuurd als input voor het debat (.pdf).

De VCP meent dat doorontwikkeling van werknemers belangrijk is om te zorgen dat iedereen mee kan, nu en in de toekomst. Daarom pleiten wij voor een brede Human Capital Agenda. Werknemers moeten zelf regie krijgen over hun eigen duurzame inzetbaarheid. Wij pleiten voor een duurzaam inzetbaarheidsbudget dat in aanvulling op andere instrumenten naar eigen behoefte kan worden ingezet door werknemers. Voorbeelden hiervan zijn: loopbaanbegeleiding, scholing, verlof en andere carrièrevraagstukken. De kosten voor scholing en ontwikkeling moeten volledig fiscaal aftrekbaar worden. Op deze manier krijgen mensen daadwerkelijk ruimte, in tijd, geld en zeggenschap om in zichzelf te investeren. doordat de werknemer te allen tijde de mogelijkheid heeft om in zichzelf te investeren is hij niet afhankelijk van de werkgever. Een werknemer is zo beter voorbereid op het vinden van een andere baan.

Naast investeringen in werknemers is het van groot belang dat het Nederlandse bedrijfsleven en overheid voldoende investeren in Research en Development (R&D). Nederland investeert op dit moment 2% van het BBP in R&D en is daardoor in de ranglijstjes een middenmotor en blijft achter ten opzichte van landen als Denemarken, Duitsland en België. Voor de VCP is het van belang dat er voldoende wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën en human capital, omdat deze direct effect hebben op de Nederlandse werkgelegenheid. Om die reden vindt de VCP dat de overheid het bedrijfsleven meer moet aanjagen om te investeren in R&D alsmede de overheidsinvesteringen meer in lijn met de buurlanden moet brengen. Hierbij vinden wij dat er moet worden gestreefd naar minimaal 3% van het BBP. Dit is nodig voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws