Menu

Nadat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 september jl. de SZW Rede uitsprak, over de invloed van technologische ontwikkelingen op de toekomstige arbeidsmarkt, is er een interessante discussie losgebarsten via diverse media. De gevolgen zijn afhankelijk van het type beroepsgroep en het type sector. De angst voor banenverlies moet niet regeren. De VCP vindt het van groot belang kansen te benutten. Professionals blijven in de toekomst nodig en we moeten van eventuele nood een deugd maken.

Robotisering mag in ieder geval niet leiden tot verdere uitholling van loon en rechtspositie van professionals. Daar moet voor gewaakt worden. Bovendien mag het niet zo zijn dat door technologische ontwikkeling extra veiligheidsrisico’s ontstaan. De overheid zal dus alert moeten zijn bij het tijdig vormgeven van goede wet- en regelgeving en zal vervolgens actief moeten toezien op de naleving hiervan.

Wat de VCP betreft, is het goed dat de minister het thema heeft aangestipt. Maatschappelijk gezien is het daarbij van belang dat niet alleen het toekomstperspectief van specialistische bèta’s in het beleid wordt meegenomen, maar ook de ontwikkeling voor andere beroepsgroepen. Ook zij zullen in de toekomst namelijk voor een goed functionerende samenleving van wezenlijk belang blijven zijn.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven