Menu

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels zijn de verkiezingsprogramma’s bekend. De VCP zal nog voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Deze keer lichten wij in deze rubriek enkele opvallende punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA: ‘Een verbonden samenleving’.

De VCP is als vakcentrale politiek onafhankelijk. Wij willen u informeren, zodat u zelf uw mening kunt vormen. De VCP verschaft slechts inzicht in de standpunten van politieke partijen en houdt die tegen de VCP-uitgangspunten.

Werknemerskorting en gelijk speelveld

De PvdA wil naar analogie van de zelfstandigenaftrek ook een werknemerskorting in voeren. Deze werknemerskorting zal met name het werken in loondienst voor lagere- en middeninkomens aantrekkelijker maken. Om het speelveld gelijker te trekken pleit de PvdA voor een basisverzekering voor alle zzp’ers op basis van onderlinge solidariteit en dienen zij pensioen op te bouwen tot de sociale verzekeringsgrens. De VCP vindt het van belang dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen zzp’ers en werknemers. Als het aan de PvdA ligt blijft de preventieve toets bij ontslag bestaan en wordt er niet getornd aan het algemeen verbindend verklaren van cao’s.

Pensioen en pensioenopbouw

Om het mogelijk te maken vanwege te belastend werk eerder met pensioen te gaan, is de PvdA voorstander van keuze deeltijdpensioen. Evenals een recht op flexibele AOW en een generatiepact. De PvdA vindt verder dat de franchise verlaagd moet worden. De partij wil de verplichte pensioenopbouw beperken tot twee keer modaal. Daarboven (tot 100.000 euro) kan er binnen het fiscaal kader vrijwillig pensioen worden opgebouwd. Boven de 100.000 euro kan er nettopensioen worden gespaard. De VCP hecht aan de verplichtstelling voor pensioenen en vindt dat iedere werknemer, ongeacht het inkomen, pensioen moet kunnen opbouwen.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws