Menu
Rubriek: verkiezingsprogramma’s

De VCP publiceert voor de Tweede Kamerverkiezingen een overzicht van de verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Deze keer lichten wij in deze rubriek enkele opvallende punten uit het concept-programma van de ChristenUnie (CU): ‘Hoopvol realistisch’.

Zelfstandigen en pensioen
De CU spreekt zich uit voor een verplichte dekking tegen arbeidsongeschiktheid op een minimumniveau. Pensioenopbouw blijft een eigen verantwoordelijkheid voor zzp’ers. Pensioendeelnemers moeten een deel van hun pensioen kunnen inzetten voor de aflossing van hun hypotheek.

De VCP is naast een verplichte regeling voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, ook voor verplichte opbouw van een gedegen pensioen voor alle werkenden. De VCP vindt bovendien uiterste terughoudendheid geboden bij het gebruik van pensioen voor andere zaken/doeleinden dan pensioen en is ook tegen een vrije keuze van uitvoerder voor deelnemers omdat dit risicoselectie in de hand werkt.

Arbeidsmarkt
De CU wil het verschil tussen vast en flex verkleinen. De loondoorbetaling bij ziekte voor werknemers in loondienst mag van de CU niet langer duren dan één jaar, waarbij het tweede jaar voor rekening van de overheid blijft. Daarnaast vindt de CU dat tijdelijke contracten bij werkgevers in duur moeten oplopen.

Voor de VCP is het belangrijk dat de nieuwe arbeidswetgeving de kans krijgt zich te bewijzen. Daarnaast mag niet uit het oog verloren worden dat de verplichting van werkgevers tot loondoorbetaling bij ziekte een positief effect heeft op inspanningen voor re-integratie.

Investeringen
Daarnaast wil de CU een tweeschijventarief in de belastingen en behoorlijk investeren in defensie, onderwijs en gezinnen. Het verkiezingsprogramma pleit voor een verhoging van de kinderbijslag en het kindgebondenbudget, evenals een uitbreiding van bevallings-, ouderschaps- en zorgverlof.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws