Menu
Rubriek: verkiezingsprogramma’s

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels hebben de eerste partijen hun concept verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. De VCP zal voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Een aantal opvallende punten lichten we er alvast uit. Deze keer het concept-programma van GroenLinks: ‘Tijd voor verandering’.

De VCP is als vakcentrale politiek onafhankelijk. Wij willen u informeren, zodat u zelf uw mening kunt vormen. De VCP verschaft slechts inzicht in de standpunten van politieke partijen en houdt die tegen de VCP-uitgangspunten. Verschillende partijen hebben natuurlijk hun eigen accenten, waarvan goede en minder goede voorstellen.

GroenLinks wil stoppen met doorgeslagen flexibilisering en zorgen voor meer zekerheden voor flexwerkers en zzp’ers. Voor tijdelijke contracten moeten werkgevers een hogere prijs betalen onder andere via hogere WW-premies. In samenhang met aanpassing van de fiscale faciliteiten wil GroenLinks voor zzp’ers, op een minimumniveau, een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid. Flexwerkers en zzp’ers moeten gemakkelijker voor hun pensioen kunnen sparen. Dat sluit aan bij het pleidooi van de VCP om flexibele werknemers en zzp’ers naar een gelijk speelveld te brengen met vaste werknemers. Dit op het gebied van fiscaliteit, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Verder wil GroenLinks de inkomensongelijkheid verminderen en de toenemende vermogensongelijkheid keren. Zij pleiten voor een groen belastingstelsel, stevige aanpak van belastingontwijking, een progressieve belasting op vermogen en hogere belastingheffing voor de hoge inkomens. De VCP kan zich vinden in een stevige aanpak van belastingontwijking, maar is niet voor verhoging van de inkomstenbelasting . Afgelopen jaren zijn de algemene heffingskorting en arbeidskorting al inkomensafhankelijk gemaakt, dat geeft een nivellerende tendens, verhoogt de marginale druk en gaat in tegen het principe dat werken moet lonen. Door een progressieve belasting in box 3 worden spaarzame mensen extra benadeeld.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws