Menu

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Afgelopen maanden hebben we per partij een aantal opvallende punten uit de verkiezingsprogramma’s uitgelicht. Deze keer de SP met het verkiezingsprogramma ‘NU WIJ’. Wij willen u informeren, zodat u zelf uw mening kunt vormen. De VCP zal voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s.

De SP wil dat een werknemer bij ontslag niet pas na twee jaar recht heeft op de transitievergoeding, maar al vanaf de eerste maand. Bovendien wil de partij de transitievergoeding verdubbelen van een derde naar tweederde maandsalaris. De SP stelt voor dat zzp’ers voortaan via de WIA verzekerd worden tegen arbeidsongeschiktheid, onder dezelfde voorwaarden als werknemers. De VCP vindt het van belang dat (schijn)zzp-ers op eenzelfde speelveld opereren als gewone werknemers zonder dat werknemers daarbij door concurrentie arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden in een neerwaartse spiraal belanden. De VCP vindt dat alle werkenden verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid.

In de inkomensbelasting wil de SP een toptarief van 65% invoeren voor inkomens boven de 150.000 euro. Tegelijkertijd wil de SP het belastingpercentage waartegen pensioenpremies kunnen worden afgetrokken maximeren. Ook doet de SP het voorstel om de hypotheekrenteaftrek voor huizen van meer dan 350.000 euro af te schaffen. De VCP vindt dat door nivellerende maatregelen keer op keer lastenverzwaringen vooral bij de middengroepen en de iets hogere inkomens terecht komen. Inkomenspolitieke elementen horen volgens de VCP zeker niet thuis in de pijler van de aanvullende pensioenen (zoals extra belasting over pensioenuitkering).

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven