Menu
RVU-uitkering: Let op risico’s met nabestaandenpensioen

Werknemers die een RVU-uitkering willen aanvragen, moeten goed op de hoogte zijn van mogelijke risico’s bij het aanvullend nabestaandenpensioen, zegt de Stichting van de Arbeid. Wanneer zij voor hun pensioendatum overlijden, bestaat de kans dat hun partner geen partnerpensioen krijgt. Dat is het geval wanneer het partnerpensioen is verzekerd en er geen sprake is van kapitaalopbouw. Wanneer iemand uit dienst treedt, loopt de dekking van de risicoverzekering af (m.u.v. de duur van de ww-periode) en is er bij overlijden geen dekking.

Pensioenakkoord

In het Pensioenakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over versoepeling van de regels rond vervroegde uittreding. Werknemers kunnen eerder stoppen met werken zonder dat hun baas een zogeheten RVU-heffing van 52 procent hoeft af te dragen. In een brief aan de decentrale cao-partijen wijst de Stichting van de Arbeid op mogelijke risico’s met betrekking tot het nabestaandenpensioen. Wanneer sprake is van risicobasis, is er bij overlijden dus geen dekking. Bij een nabestaandenpensioen in de vorm van een kapitaal (opbouwbasis) is dat wel het geval. Dit geldt ook wanneer een werknemer bijvoorbeeld gebruik maakt van deeltijdpensioen. Ook dan kan voor dat deel de dekking voor het nabestaandenpensioen komen te vervallen.

Oplossingen

In de brief noemt de Stichting van de Arbeid enkele mogelijkheden om het probleem met de risicobasis te ondervangen, zodat de achterblijvende partner bij overlijden niet met lege handen komt te staan. Een daarvan is om op het moment van uitdiensttreding een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor een partnerpensioen (op opbouwbasis). Een andere optie is om het ouderdomspensioen te vervroegen. Dit betekent wel dat het bedrag omlaag gaat en het partnerpensioen dus ook. Een derde oplossing is om vooraf af te spreken de RVU-uitkering aan de partner te geven, mocht de werknemer overlijden.

Specifieke situatie

De cao-partijen moeten zelf bepalen wat ze doen in gevallen waarbij een dekking voor het partnerpensioen ontbreekt, maar roept cao-partijen op hier aandacht voor te hebben, schrijft de Stichting van de Arbeid. Dat zal afhangen van de specifieke situatie in de sector of het bedrijf, aldus de brief.

 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws