Menu
Samen laten we de stem van professionals horen

Voorzitter Nic van Holstein onderstreepte tijdens het tweede VCP symposium het belang van het thema Professionaliteit en beroepseer. De VCP wil daarom met de vakorganisaties aan de slag om het thema professionaliteit met de leden vorm en inhoud te geven. Een onderwerp dat vanuit de professional belangrijk is om op de agenda binnen bedrijven en instellingen te zetten. Samen laten we de stem van professionals horen.

Het is duidelijk dat de Vakcentrale voor Professionals staat voor professionals en hun belangen. Vakorganisaties die opkomen voor de belangen van professionals georganiseerd rond beroep en bedrijf. Van Holstein hield zijn gehoor voor ervan overtuigd te zijn dat dit ook nu van belang is. Vakorganisaties maken zich sterk voor goede arbeidsvoorwaarden. Dat is de eerste laag in de piramide van Maslow. Wanneer de primaire voorwaarden goed zijn geregeld worden ook andere onderwerpen van belang, zoals pensioenen en duurzame inzetbaarheid. De top van de piramide wordt gevormd door persoonlijke ontwikkeling. Professionaliteit, arbeidstrots en beroepseer zijn de hogere lagen van de piramide. Je ziet professionals lid worden van een vakorganisatie omdat ze trots zijn op hun vak en met collega’s over de vakinhoud willen hebben. Zij willen ook professionele ruimte claimen.

Wat maakt werknemers professionals? “Om te beginnen, natuurlijk omdat ze lid zijn van een organisatie aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals”, zegt Van Holstein met een knipoog. “Een professional heeft arbeidstrots en vindt professionaliteit en beroepseer van belang. Een professional heeft betrokkenheid bij het vak, deskundigheid in het vak en morele verantwoordelijkheid vanuit het vak. Een echte professional doorleeft dat en is daarbij tot voorbeeld en stimuleert collega’s in die professionaliteit. De VCP denkt daarom dat het concept van professionals georganiseerd rond bedrijf en beroep voor de toekomst een ideaal vehikel is waar veel kracht vanuit kan gaan. Het is belangrijk om als vakvereniging regelmatig naar jezelf te kijken om te zien wat er nodig is om vitaal te blijven. Professionals willen wel degelijk meepraten. We zullen dus nieuwe manieren en vormen moeten vinden om thema’s zoals Professionaliteit en beroepseer te agenderen.”

Tenslotte ging Van Holstein in op twee belangrijke prioriteiten waarvoor de VCP rond de begrotingsbehandeling bij de politiek aandacht vraagt: investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers en lastenverlichting voor de middengroepen.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws