Menu

De VCP onderschrijft het belang van preventie op het werk in het SER-advies ‘Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte’. Het is belangrijk werkmogelijkheden van chronisch zieken te verbinden met preventiebeleid. Het advies geeft ook goede voorbeelden om de positie van chronische zieke werkenden te verbeteren.

Het is nodig preventie te verankeren op de werkvloer. Meer preventie op de werkvloer is nodig om te voorkomen dat er belemmeringen in het werk als gevolg van een chronische ziekte kunnen ontstaan. De werkmogelijkheden van chronisch zieken vraagt soms ook aanpassing van werkomgeving, zoals aangepaste werktijden of -omstandigheden. Daarnaast pleit het advies voor het verbeteren van ondersteuning van (arbeidsgerelateerde) zorg. Een laagdrempelige toegang tot arbeidsgerelateerde zorg is van belang. Voor de VCP is het belangrijk dat de bedrijfsarts echt onafhankelijk kan optreden en adviseren. Bij chronische ziekte is goed samenspel nodig tussen bedrijfsarts, werkgever en werknemer.

Omdat in de Arbowet niet expliciet is opgenomen dat de arbodienst, bedrijfsarts of een andere deskundige een adviserende taak heeft als het gaat om preventie, adviseert de SER het kabinet de mogelijke meerwaarde te onderzoeken van het expliciteren van deze adviesfunctie in de arbowetgeving, die werkgevers bijvoorbeeld kunnen vertalen in het arbocontract. De VCP denkt dat er een meerwaarde zal blijken van de verankering van preventie op het werk.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven