Menu

De Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben tijdens een SER-conferentie in Amersfoort een verklaring tot voortzetting van de samenwerking getekend. De decentralisaties leggen verantwoordelijkheden bij gemeenten neer, het is belangrijk dat sociale partners daarover ook met de gemeenten om tafel zitten, aldus Nic van Holstein.

In De Werkkamer, die in 2013 is ingesteld, staat de arbeidsmarkt centraal en dan vooral het stimuleren van de banenafspraak om 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het onderlinge overleg zal nu uitgebreid worden naar het terrein van de Wmo. In de Wmo-kamer zullen beide organisaties regelmatig overleg hebben over ontwikkelingen en vernieuwing op het terrein van zorg, welzijn en persoonlijke ondersteuning. Reden voor de samenwerking is de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar gemeenten. De ondertekening gebeurde in het bijzijn van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

De Werkkamer en de Wmo-kamer zijn vooral bedoeld om het overleg tussen de VNG en sociale partners op landelijk niveau te bevorderen over de vormgeving en uitvoering van het regionale arbeidsmarkt- en zorgbeleid, die onder de regie van gemeenten in de regio’s plaatsvindt. Uitdrukkelijk worden in beide kamers geen cao-afspraken gemaakt. Ook behouden de VNG en de Stichting van de Arbeid hun eigen bestuurlijke rol en verantwoordelijkheid bijvoorbeeld als het gaat om standpuntbepalingen. Na twee jaar zal de samenwerking worden geëvalueerd.

Laatste nieuws

Betaald ouderschapsverlof van kracht

2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof van kracht

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

1 augustus 2022

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

Nabestaandenpensioen

28 juli 2022

Platform Werken aan ons Pensioen: informatie over nabestaandenpensioen

Meer nieuws
Naar boven