Menu
Scholing en ontwikkeling moeten aantrekkelijker zijn

De VCP vindt dat er meer financiële ruimte moet komen voor mensen die zich willen scholen of ontwikkelen. Professionals en de samenleving als geheel hebben daar baat bij, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk, in een reactie op de kabinetsbrief over Leven Lang Ontwikkelen. Het kabinet wil de STAP-regeling door ontwikkelen, maar er is echt meer nodig.

STAP doorontwikkelen

Het is positief dat het kabinet de leer- en ontwikkelcultuur in Nederland wil versterken. Het is van groot belang dat mensen zich gedurende hun hele loopbaan ontwikkelen, zo staat er in de brief. Op die manier functioneert de arbeidsmarkt beter, zeker in een tijd waarin de behoeften aan (nieuwe) mensen groot is en waarin de maatschappij mee moet met grote transities zoals digitalisering en klimaatverandering. Het kabinet geeft in de brief aan het zogeheten STAP-budget te willen doorontwikkelen. Sinds maart kunnen alle werkende Nederlanders een keer per jaar een zogeheten STAP-budget aanvragen, als tegemoetkoming voor een opleiding.

Ontoereikend

De VCP signaleert dat STAP tot nu toe niet op alle fronten een succes is gebleken. Het aanvragen van STAP blijkt een loterij te zijn. “Het volgen van een opleiding is een serieuze zaak. Professionals die hun vak verstaan en zich verder willen ontwikkelen moeten daar alle ruimte voor krijgen. Dat kan alleen met een fatsoenlijke regeling en met fatsoenlijke scholing”, zegt Klapwijk. Ook de 1000 euro die iemand nu maximaal per jaar kan krijgen is in veel gevallen te laag. “Voor een beetje opleiding ben je al snel een veelvoud kwijt. Niet iedereen heeft dat geld. Het is alleen maar moeilijker geworden om in jezelf te investeren en de cursussen zijn gedowngraded om binnen het budget te passen.” STAP is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek, waarbij mensen die een opleiding deden na afloop geld konden terugkrijgen van de belasting.

Kaf tussen het koren

“Er zit kaf tussen het koren. Lang niet alle opleidingen voldoen aan de regels”, zegt Klapwijk. Eerder werd bijna 10 procent van de aanvragen afgewezen omdat de opleidingen niet voldoen aan de doelstellingen van het STAP-budget. Het gaat hier onder meer om cryptocursussen en dropshipping. Het is de VCP verder een doorn in het oog dat hbo-opleidingen en universiteiten er in de STAP-regeling bekaaid van af komen. Dat zou onder meer te maken hebben met de gebrekkige toegang van deze instellingen tot software van de overheid. Los daarvan, zegt Klapwijk, komen ook hier mensen in de problemen. Het STAP-budget komt bij lange na niet in de buurt van het instellingscollegegeld, dat in de meeste gevallen al ver boven de 10.000 euro per jaar bedraagt.

Kwaliteit moet leidend zijn

Volgens de VCP moeten er een positieve stimulerende regeling komen om te scholen en te ontwikkelen wanneer de werknemer eigen regie wil nemen, onder meer in de fiscaliteit. Gedacht kan worden aan een echte ontwikkelrekening waar professionals de verschillende scholingsbedragen kunnen opbouwen en er ook met eigen geld gebruteerd kan worden gespaard. Zo kunnen professionals toch investeren in hun eigen ontwikkeling. “Een opleiding hoeft niet gratis te zijn. De kwaliteit van de opleiding die je wilt doen, is dan leidend. En niet het bedrag dat je eraan kwijt bent. Bij de scholingsaftrek kwam ook altijd een deel van de opleidingskosten voor eigen rekening.”

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws