Menu

De concept SER-verkenning ‘Mens en technologie: samen aan het werk’ stelt dat er geïnvesteerd moet worden in human capital. Werkenden moeten de mogelijkheden krijgen om te investeren in scholing en ontwikkeling. De SER constateert dat de digitalisering grote gevolgen heeft voor alle werkenden ongeacht het inkomen of opleidingsniveau. Voor een wendbare en toekomstbestendige beroepsbevolking is investering nodig om problemen in de toekomst tegen te gaan. Bij de bespreking in de Raad zei VCP-voorzitter Nic van Holstein: “De Vakcentrale voor Professionals (VCP) onderschrijft dat scholing en ontwikkeling voor werkenden essentieel is. Juist daarom is het buitengewoon teleurstellend om in de miljoenennota te lezen dat het kabinet de scholingsaftrek wil afschaffen. Hopelijk zal de verkenning het kabinet helpen om meer oog te krijgen voor de toekomst van werkenden in Nederland.”

Toerusten van mensen en tijdig inspelen op digitalisering

Werkenden krijgen steeds meer te maken met digitalisering. In bijvoorbeeld de financiële dienstverlening verdwijnt werk door verregaande digitalisering. Digitalisering leidt ook tot nieuw werk, zoals technisch personeel voor developers en onderhoud. Voor deze nieuwe taken zijn andere vaardigheden nodig. Door omscholing en herscholing kan een mismatch verkleind worden. Ook blijkt dat oudere werkenden minder goed meekomen met veranderingen als gevolg van digitalisering wanneer er te weinig geïnvesteerd wordt in ontwikkeling en scholing. Het gaat dus om het toerusten van mensen en tijdig in te spelen op digitalisering.

Kabinetsvoornemen afschaffen scholingsaftrek gaat voorbij aan belang ontwikkeling en scholing

Helaas kiest dit kabinet in de miljoenennota 2017 voor een volledig andere weg. Er wordt voorgesteld om de scholingsaftrek volledig af te schaffen, waardoor werkenden het allemaal zelf mogen oplossen en betalen. “Het kabinet investeert te weinig in scholing van (toekomstige) professionals”, aldus Van Holstein. “De VCP roept de politieke partijen om meer te investeren in professionals en de scholingsaftrek te behouden. De scholingsaftrek zou wat de VCP betreft juist verbreed moeten worden naar ontwikkeling én scholing.”

Een innoverend kennisland investeert in professionals

“De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de economie maken volgens de VCP een samenhangende human capital agenda nodig. De VCP pleit in het kader van deze agenda voor een (fiscale) duurzaam inzetbaarheidsregeling. Een verbreding van de scholingsaftrek. Werknemers hebben daarbij zelf de regie en middelen voor hun duurzame inzetbaarheid en om scholing te volgen. Wanneer Nederland een innoverend kennisland wil zijn, kan dat niet zonder hoogwaardig gekwalificeerde professionals”, aldus Van Holstein.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws