Menu

De SER heeft onlangs een Scholingsspecial voor OR-leden uitgebracht. De special bevat naast interviews en reportages ook nuttige tips en handreikingen die goed van pas kunnen komen.

Het initiatief om een Scholingsspecial te maken vloeit voort uit één van de taken die de SER heeft, namelijk het bevorderen van medezeggenschap in bedrijven en organisaties. Goede medezeggenschap begint met scholing. In dit kader heeft de SER de Stichting SCOOR opgericht, die goede opleidingsinstituten een certificaat verleent. Dat is handig bij de keuze van een opleider. Daarnaast stelt de SER richtbedragen op voor trainingen en cursussen. Ook dat geeft houvast aan OR en bestuurder.

De special is meegezonden met het aprilnummer van het blad OR-rendement. De digitale versie vindt u hier.

De Nationale Beeldbank / Hugo Vermonde

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven