Menu
psychologie

De sectie Startende Psychologen van NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) sluit zich aan bij VCP Young Professionals, de jongerenorganisatie van de VCP. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals en biedt daarnaast een netwerk voor het uitwisselen van ervaringen, kennis en informatie.

Starters

De samenwerking betekent onder andere dat de sectie Startende Psychologen deel gaat uitmaken van de interne werkgroep(en) van VCP YP en zo betrokken wordt bij de beleidsvoorbereiding van landelijk sociaal- economische thema’s. Onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, werkdruk, de flexibele arbeidsmarkt en pensioenen komen daarbij aan bod. Ook maakt VCP YP zich hard voor de aanpak van uitbuiting van starters via werkervaringsplekken, iets waar de sectie Startende Psychologen zich ook voor inzet.
„Met deze samenwerking kunnen wij als startende psychologen samen optrekken met andere starters om een krachtiger geluid te laten horen en onze belangen te behartigen richting de politiek,” zegt Katja Feiler, bestuurslid sectie Startende Psychologen.

Verbreding

Sacha Heemskerk van VCP YP is blij met de aansluiting van de Startende Psychologen bij VCP YP. “Dit betekent een interessante verbreding van onze achterban. Het is van belang dat deze groep een stem heeft in het sociaal-economisch overleg.” VCP YP is een belangenbehartiger en netwerkorganisatie ineen en maakt onder andere deel uit van het SER-jongerenplatform en PensioenLab. Ze houdt zich bezig met onder meer loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de arbeidsmarkt, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en werkdruk.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws