Menu
psychologie

De sectie Startende Psychologen van NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) sluit zich aan bij VCP Young Professionals, de jongerenorganisatie van de VCP. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals en biedt daarnaast een netwerk voor het uitwisselen van ervaringen, kennis en informatie.

Starters

De samenwerking betekent onder andere dat de sectie Startende Psychologen deel gaat uitmaken van de interne werkgroep(en) van VCP YP en zo betrokken wordt bij de beleidsvoorbereiding van landelijk sociaal- economische thema’s. Onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, werkdruk, de flexibele arbeidsmarkt en pensioenen komen daarbij aan bod. Ook maakt VCP YP zich hard voor de aanpak van uitbuiting van starters via werkervaringsplekken, iets waar de sectie Startende Psychologen zich ook voor inzet.
„Met deze samenwerking kunnen wij als startende psychologen samen optrekken met andere starters om een krachtiger geluid te laten horen en onze belangen te behartigen richting de politiek,” zegt Katja Feiler, bestuurslid sectie Startende Psychologen.

Verbreding

Sacha Heemskerk van VCP YP is blij met de aansluiting van de Startende Psychologen bij VCP YP. “Dit betekent een interessante verbreding van onze achterban. Het is van belang dat deze groep een stem heeft in het sociaal-economisch overleg.” VCP YP is een belangenbehartiger en netwerkorganisatie ineen en maakt onder andere deel uit van het SER-jongerenplatform en PensioenLab. Ze houdt zich bezig met onder meer loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de arbeidsmarkt, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en werkdruk.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws