Menu
Jongeren stess

De SER roept het kabinet op om niet langer te wachten met het oppakken van de acute knelpunten in de jeugdzorg. Er is sprake van een crisis die er niet om liegt: teveel vraag naar hulp en te weinig jeugdprofessionals om de problemen op te lossen. De urgentie in de jeugdzorg is hoger dan ooit, er moet dringend iets gebeuren. Dat is de strekking van het briefadvies dat de SER vandaag heeft gepubliceerd.

Werkdruk professionals
Bijna anderhalf jaar geleden kwam de SER ook met een briefadvies waarin uiteen wordt gezet waar de jeugdzorg tegenaan loopt. Jeugdprofessionals staat het water aan de lippen door een enorme werkdruk. Veel van hen houden de jeugdzorg voor gezien, waardoor de werkdruk voor de overblijvers alleen maar oploopt. Door bureaucratische rompslomp kan het lang duren voordat een jongere de hulp krijgt die hij nodig heeft. In het briefadvies uit 2021 staat een reeks aanbevelingen om de meest urgente problemen op te pakken.

Geen verbeteringen voelbaar
Hoewel een aantal trajecten in gang is gezet, zijn er geen verbeteringen voelbaar in de praktijk. De SER adviseert daarom ook om een coördinerend bewindspersoon te benoemen, die zorgt voor versnelling en afstemming met andere ministeries. ‘Jeugdprofessionals staan onder enorme druk. De aanbevelingen moeten met de hoogste prioriteit worden opgepakt om de professionals verlichting te geven waar al zo lang op wordt gewacht’, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker van de VCP.

Professionele ruimte
De SER herhaalt dan ook dat de meest acute problemen in de jeugdzorg moeten worden opgepakt. Stel bijvoorbeeld de jeugdigen en hun ouders in staat om mee te praten over de hulpvraag, versterk de rol van professionals en zorg ervoor dat de overgang naar volwassenenhulp op orde is (voor als de hulp nog even door moet lopen als iemand de 18 jaar is gepasseerd). Ook dringt de SER andermaal aan op vermindering van de administratieve rompslomp. Als dit soort zaken niet wordt opgepakt, heeft het geen zin om aan de slag te gaan met een meer ‘fundamentele herziening’ van het stelsel voor jeugdzorg, schrijft de SER. “Het heeft geen zin het huis te willen gaan verbouwen terwijl het in brand staat, eerst moet de brand worden geblust.”

Zorg voor voldoende financiële middelen
In de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd zit een bezuiniging van 374 miljoen euro. Volgens de SER moet de inhoudelijke opgave centraal staan en niet de financiën. Het uitgangspunt moet zijn dat er een oplossing komt voor de urgente hulpvraag en het verlichten van de te hoge werkdruk. Van daaruit moet bekeken worden welk financieel kader adequaat en toereikend is om deze opgave te kunnen realiseren. Er is voldoende budget nodig om te komen tot een goed werkend stelsel.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws