Menu
SER-commissie Bevordering Medezeggenschap publiceert jaarplan 2023

Jaarlijks wordt door de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER een jaarplan opgesteld. Mede op basis van input uit het veld en vanuit de vakorganisaties aangesloten waaronder de VCP, kiest zij onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling en de bevordering van de medezeggenschap in ons land.

Jaarplan en andere taken CBM
Het jaarplan van de CBM richt zich jaarlijks op enkele specifieke onderwerpen die de CBM belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. Naast (jaarlijkse) speerpunten voert de CBM reguliere activiteiten uit waaronder het formuleren van richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden, het monitoren van de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en het behandelen van verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de OR-instellingsplicht. Voor 2023 zijn er drie speerpunten benoemd in het jaarplan. Dat zijn strategische medezeggenschap, verjonging en vernieuwing van medezeggenschap en de naleving van medezeggenschap.
Lees meer over deze speerpunten in het werkprogramma 2023 van de CBM.

Belangrijk recht
Medezeggenschap is een belangrijk recht van werknemers. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op besluiten en de gang van zaken bij hun werkgever. Tegelijk krijgt een onderneming zo belangrijke informatie vanaf de werkvloer. De VCP is actief betrokken bij SER-adviezen en aanbevelingen die medezeggenschap moeten bevorderen.

Aanmelden VCP-medezeggenschapsnetwerk
Bent u lid van één van de aangesloten organisaties van de VCP en actief in een OR of lid van een Raad van Toezicht/ Raad van Bestuur of ambtelijk secretaris of voordrachtcommissaris? Meld u dan nu aan bij het medezeggenschapsnetwerk van de VCP en ontvang geregeld up to date informatie of ontwikkelingen binnen de medezeggenschap. Dit kan door uw contactgegevens te mailen aan info@vcp.nl met vermelding van uw naam, vakorganisatie en uw positie in uw organisatie/bedrijf.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws