Menu

Op 22 april is er een SER-delegatie, bestaande uit SER-voorzitter Mariëtte Hamer, kroonleden en sociale partners, op werkbezoek geweest in Rotterdam Zuid. Na een eerder werkbezoek in Eindhoven was dit het tweede werkbezoek in een serie die het verzamelen van input voor lopende adviestrajecten beoogt. Daarbij is op dit moment het SER-advies over de Agenda Stad het meest aan de orde. In dit advies wordt met het oog op de toekomst onder meer gekeken naar succesfactoren en knelpunten van steden.

De delegatie is in het begin van de middag verwelkomd door Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit is een programma waarin rijksoverheid, gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven samenwerken aan een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Rotterdam Zuid kent enige schaduwzijden en telt op dit moment 200.000 inwoners. Volgens Pastors is het in de aanpak vooral van belang dat er in de benadering wordt uitgegaan van een lange termijn in één rechte lijn vooruit.

Na de presentatie is de werkgroep over wijkgericht werken in gesprek gegaan met directeuren en managers van de gemeente Rotterdam. Daarna is er een bezoek gebracht aan VMBO-school De Hef waar kennis is gemaakt met professionals van sociale wijkteams. Deze wijkteams proberen via een integrale aanpak met intensieve samenwerking problemen in de wijk op te lossen. Uiteindelijk is de middag afgesloten met een presentatie van de directeur van De Hef, Selma Klinkhamer. In deze presentatie werd een toelichting gegeven op een uniek onderwijsconcept, met een focus op eigen verantwoordelijkheid en samenwerking, die past bij de wijk.

Laatste nieuws

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

5 december 2022

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven