Menu

Werkgevers met minder dan 50 medewerkers hebben een zorgplicht naar hun personeel als het gaat om pensioen. Zij moeten hun personeel goed informeren over pensioen en soms ook raadplegen. Niet informeren kan leiden tot aansprakelijkheid of schadeplichtigheid. Maar wanneer moeten werkgevers over pensioen praten en met wie van het personeel? De SER heeft hiervoor een handreiking ontwikkeld. De VCP is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze handreiking voor kleine werkgevers.

Betrek werknemers als kleine werkgever ook bij pensioen
Bij kleine werkgevers is het vaak de werkgever zelf die een regeling voor zijn personeel afsluit of ligt het bij de persoon die zich bezighoudt met personeelszaken. Het is belangrijk dat een werkgever dan ook de werknemers betrekt bij het pensioen. Bij grote werkgevers is een pensioenregeling vaak afgesloten met betrokkenheid van werknemersorganisaties (cao-partijen), soms voor een onderneming en soms voor een hele bedrijfstak. Individuele werkgevers hebben dan geen of weinig ruimte om te besluiten over de inhoud van zo een regeling.

SER komt met een handreiking om kleine werkgevers te helpen
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Op het moment dat de werkgever kan besluiten over de regeling, is er ook vaak verplichte medezeggenschap van werknemers. In de praktijk is hier nog veel winst te behalen. Het is dan ook zaak ook als kleine werkgever werknemers bij de pensioenregeling te betrekken. Per 1 januari 2019 zijn de medezeggenschaprechten uitgebreid en geldt bijvoorbeeld hiertoe ook een informatierecht. Dit houdt in dat de werkgever de personeelsvertegenwoordiging moet informeren en betrekken bij wijzigingen in de regeling.

Omdat veel kleine werkgevers niet op de hoogte zijn van deze zorgplicht, heeft de SER een handreiking gepubliceerd die uitlegt welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie. Ook legt deze handreiking(.pdf) uit in welke gevallen werknemers medezeggenschap hebben over pensioen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws