Menu
Jonge professionals

Jongeren gaan tijdens hun studie en ook daarna gebukt onder grote prestatiedruk. Dat is zorgelijk en het kan grote impact hebben, ook landelijk. Die boodschap heeft het SER jongerenplatform overgebracht aan minister van Engelshoven van Onderwijs. De ontmoeting vond plaats enkele maanden na de publicatie van een SER-verkenning over de ontplooiingskansen van jongeren. Namens VCP Young Professionals nam Wouter Kools deel aan het overleg met de minister.

Psychische klachten

Volgens Kools kampen veel jongeren met psychische klachten omdat ze constant onder grote druk staan. “Veel studenten staan er door het leenstelsel financieel slecht voor, en dat terwijl de studie ook al hoge eisen stelt. Als ze klaar zijn met studeren en gaan werken, wordt de prestatiedruk niet minder. Tel daarbij op de combinatie van arbeid en zorg en de negatieve gevolgen van flexcontracten. Veel jongeren lopen hierdoor kans op burn-outklachten.” Het SER Jongerenplatform gaat onderzoeken welke maatregelen hiertegen helpen, maar wil ook dat de minister in actie komt.

Mijlpalen

De SER-verkenning gaat uitgebreid in op belangrijke mijlpalen: studeren, de eerste baan, het eerste huis en het stichten van een gezin. De hoofdvraag van de verkenning is of jongeren in staat zijn een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen. Er zijn goede perspectieven voor jongeren, maar het SER Jongerenplatform constateert ook dat de positie van jongeren onder druk staat. Belemmeringen en onzekerheden zorgen er zelfs voor dat mijlpalen zoals het stichten van een gezin worden uitgesteld. Dit heeft effect op Nederland als geheel.

SER Jongerenplatform

Naast VCP Young Professionals zitten de volgende organisaties in het SER Jongerenplatform: FNV Jong, CNV Jongeren, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Sinds 2015 heeft de SER een jongerenplatform. De jongeren kunnen zo bij adviestrajecten worden geraadpleegd.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws