Menu
SER lanceert diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding

De SER heeft het Diversiteitsportaal ontwikkeld voor bedrijven om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe wet voor meer genderdiversiteit in de (sub)top van het bedrijfsleven. Gelijktijdig met de lancering worden de ruim 5.000 bedrijven die onder deze
wet vallen via een brief opgeroepen om zich aan te melden voor dit portaal met als doel streefcijfers te bepalen en te publiceren over de voortgang.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers
Vorig jaar is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers in werking getreden. Het SER-advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ heeft daar aan de basis gestaan. De wet bevat naast een ingroeiquotum, een streefcijferregeling en transparantieverplichting voor de 5.000 ‘grote’ vennootschappen in Nederland. Via het diversiteitsportaal moeten deze vennootschappen aan de SER rapporteren over de man-vrouwverhouding in het bestuur, de Raad van Commissarissen (RvC) en de subtop. Ze moeten bovendien laten zien welke streefcijfers en bijbehorende plannen van aanpak ze hebben opgesteld om diversiteit in de (sub)top te vergroten. Het diversiteitsportaal staat ook vol met informatie en goede voorbeelden om elkaar te inspireren.

SER-advies
Het doel van het SER-advies was om een flinke versnelling op gang te brengen via een breed pakket aan maatregelen, waaronder het ingroeiquotum van 1/3e zowel vrouw als man in de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven en het opstellen van streefcijfers. De VCP verwacht dan ook dat er ambitieuze streefcijfers worden bepaald met een daadkrachtig plan van aanpak om een flinke versnelling te realiseren. “Het is de hoogste tijd om een gelijke man-vrouwverhouding te realiseren. Het lukt veel vrouwen niet om door te stromen naar de top. Dat is onbegrijpelijk en zonde, omdat organisaties en bedrijven nu niet de kwaliteiten benutten die ze in huis hebben”, zegt beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. Bedrijven hebben tien maanden de tijd voor het afronden en indienen van de rapportage.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws