Menu
SER-lezing ‘Nederland Nu’ – update

Tijdens de lezing ‘Nederland Nu’ bleek dat Leterme (OESO) met zijn pleidooi voor een hogere flexibiliteit om mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen niet doelde op meer flexibele contactvormen of mindere arbeidsvoorwaarden. Leterme wees vooral op het belang van duurzame inzetbaarheid. Een belang dat ook in het sociaal akkoord wordt onderkend.

Maandag 17 maart 2014 hield Yves Leterme, plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, bij de SER de lezing ‘Nederland Nu’: “Nederland Uitgedaagd: Een OESO-visie op noodzakelijke veranderingen”. Hij wees erop dat Nederland voorzichtig herstelt van de recessie, maar dat de groei nog niet terug is op het niveau van voor de crisis. Vergeleken met andere Noord-Europese landen en zelfs de Eurozone in geheel blijft de groei in Nederland achter. Leterme benadrukte verder dat de export voor Nederland een positieve factor is, maar dat de concurrentiekracht van Nederland stabiel is, waar andere omringende landen concurrerender zijn geworden.

Nederland staat nog voor een reeks uitdagingen voordat er weer sprake is van duurzame groei. Leterme wees op de goede positie van Nederland als het gaat om scholingsniveau en ons probleemoplossend vermogen op gebied van technologie. Nederland is een welvarend land en heeft vergeleken met andere OESO-landen een lage inkomensongelijkheid. Hij zag met name een uitdaging op het gebied van arbeidsproductiviteit en kansen op gebied van duurzame inzetbaarheid en het arbeidspotentieel van deeltijdwerker. Vooralsnog ziet de MHP nog geen krapte op te arbeidsmarkt, maar het is goed om nu te kijken naar versterking van het groeivermogen van Nederland. Groei die moet resulteren in toename van werkgelegenheid.

Update 28/4/2014

In het SER Magazine is naar aanleiding van de Nederland Nu-lezing een interview “Nederland kan een trekkersrol spelen” met Yves Leterme opgenomen

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws