Menu

Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is het werkgevers niet toegestaan om in sollicitatieformulieren vragen te stellen over de gezondheid van een kandidaat. Na een beperkte en informele inventarisatie, heeft de SER-commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de indruk dat het nog regelmatig voorkomt dat er wél gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren zijn opgenomen. Om deze indruk nader te onderzoeken en te onderbouwen, roept de CKA uw hulp in.

De SER is zoek naar voorbeelden van sollicitatieformulieren waarin gevraagd wordt naar uw gezondheid. In welke vorm dan ook. De inventarisatie moet leiden tot een beter beeld van de omvang van dit ongeoorloofde gebruik en – wanneer nodig – tot acties om het tegen te gaan.

Als u deze tegen bent gekomen of in uw bezit hebt, verneemt de SER dat graag. U kunt deze formulieren tot 22 augustus (anoniem) melden bij de SER, door te gaan naar de volgende link .

Laatste nieuws

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

SWOM viert 10-jarig bestaan

22 juni 2022

SWOM viert 10-jarig bestaan

Meer nieuws
Naar boven