Menu

Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is het werkgevers niet toegestaan om in sollicitatieformulieren vragen te stellen over de gezondheid van een kandidaat. Na een beperkte en informele inventarisatie, heeft de SER-commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de indruk dat het nog regelmatig voorkomt dat er wél gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren zijn opgenomen. Om deze indruk nader te onderzoeken en te onderbouwen, roept de CKA uw hulp in.

De SER is zoek naar voorbeelden van sollicitatieformulieren waarin gevraagd wordt naar uw gezondheid. In welke vorm dan ook. De inventarisatie moet leiden tot een beter beeld van de omvang van dit ongeoorloofde gebruik en – wanneer nodig – tot acties om het tegen te gaan.

Als u deze tegen bent gekomen of in uw bezit hebt, verneemt de SER dat graag. U kunt deze formulieren tot 22 augustus (anoniem) melden bij de SER, door te gaan naar de volgende link .

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven