Menu

Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is het werkgevers niet toegestaan om in sollicitatieformulieren vragen te stellen over de gezondheid van een kandidaat. Na een beperkte en informele inventarisatie, heeft de SER-commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de indruk dat het nog regelmatig voorkomt dat er wél gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren zijn opgenomen. Om deze indruk nader te onderzoeken en te onderbouwen, roept de CKA uw hulp in.

De SER is zoek naar voorbeelden van sollicitatieformulieren waarin gevraagd wordt naar uw gezondheid. In welke vorm dan ook. De inventarisatie moet leiden tot een beter beeld van de omvang van dit ongeoorloofde gebruik en – wanneer nodig – tot acties om het tegen te gaan.

Als u deze tegen bent gekomen of in uw bezit hebt, verneemt de SER dat graag. U kunt deze formulieren tot 22 augustus (anoniem) melden bij de SER, door te gaan naar de volgende link .

Laatste nieuws

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Prioriteiten voor de begroting SZW

29 november 2022

Prioriteiten voor de begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven