Menu

Link2Work is een initiatief van de SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM) en het Ministerie van SZW. Samen met regionale partners willen zij bijdragen aan de versterking van bestaande mentor- en peer-to-peerprojecten. Deze maatschappelijke initiatieven zijn vaak effectief in het ondersteunen en versterken van jongeren, maar missen de relatie met de arbeidsmarkt. Wat ontbreekt, is de verbinding met werk, oftewel de ‘Link2Work’.

Doel van Link2Work is een brug te slaan tussen jongeren die extra hard door de jeugdwerkloosheid worden getroffen, en de arbeidsmarkt. In veel steden bestaan maatschappelijke initiatieven die zich richten op de ondersteuning van jongeren door middel van mentoring, coaching en peer-to-peer activiteiten. Door het ontbreken van een relevant netwerk blijft het voor veel jongeren echter lastig de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Link2Work wil via de netwerken van SER, SZW en deelnemende gemeenten personen uit het bedrijfsleven werven om jongeren te helpen de stap naar werk te maken. Deze ‘bedrijfsmentoren’ werken in diverse sectoren en hebben een aantal jaar werkervaring als werkgever, ondernemer, werknemer of zelfstandige zonder personeel.

Wanneer u interesse heeft in het mentorschap of in het bezoeken van de bijeenkomst op 9 december a.s. om 15:00 uur, dan kunt u contact opnemen via info@vc-mhp.nl. Meer informatie vindt u hier.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws