Menu

Link2Work is een initiatief van de SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM) en het Ministerie van SZW. Samen met regionale partners willen zij bijdragen aan de versterking van bestaande mentor- en peer-to-peerprojecten. Deze maatschappelijke initiatieven zijn vaak effectief in het ondersteunen en versterken van jongeren, maar missen de relatie met de arbeidsmarkt. Wat ontbreekt, is de verbinding met werk, oftewel de ‘Link2Work’.

Doel van Link2Work is een brug te slaan tussen jongeren die extra hard door de jeugdwerkloosheid worden getroffen, en de arbeidsmarkt. In veel steden bestaan maatschappelijke initiatieven die zich richten op de ondersteuning van jongeren door middel van mentoring, coaching en peer-to-peer activiteiten. Door het ontbreken van een relevant netwerk blijft het voor veel jongeren echter lastig de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Link2Work wil via de netwerken van SER, SZW en deelnemende gemeenten personen uit het bedrijfsleven werven om jongeren te helpen de stap naar werk te maken. Deze ‘bedrijfsmentoren’ werken in diverse sectoren en hebben een aantal jaar werkervaring als werkgever, ondernemer, werknemer of zelfstandige zonder personeel.

Wanneer u interesse heeft in het mentorschap of in het bezoeken van de bijeenkomst op 9 december a.s. om 15:00 uur, dan kunt u contact opnemen via info@vc-mhp.nl. Meer informatie vindt u hier.

Laatste nieuws

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

SWOM viert 10-jarig bestaan

22 juni 2022

SWOM viert 10-jarig bestaan

Meer nieuws
Naar boven