Menu

Het SER-advies maakt de medezeggenschap ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen voor de OR niet makkelijker, maar wel overzichtelijker. Het werd hoog tijd dat eens goed werd gekeken naar de rechten van de OR bij pensioen en dan met name naar de instemmingsrechten. De VCP heeft zich hard gemaakt dat het onderscheid verdwijnt in het instemmingsrecht van de OR op grond van het soort pensioenuitvoerder. Dit heeft zij ingebracht in het SER-advies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen dat op vrijdag 20 juni jl. in de openbare SER-Raadsvergadering is vastgesteld.

Eerder dit jaar diende staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een adviesaanvraag over dit onderwerp in bij de SER. Klijnsma vond ook dat het instemmingsrecht moest worden herzien vanwege de onduidelijkheid hierover in de praktijk.

Met dit advies wordt het duidelijk dat daar, waar er geen cao-partijen zijn, er instemmingsrecht is voor de OR ten aanzien van de pensioenovereenkomst, ongeacht de uitvoerder. De SER stelt voor om de formulering in de WOR van ‘regeling met betrekking tot een pensioen’ duidelijker te maken door deze te veranderen in ‘regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst’. Op die manier wordt aan de OR instemmingsrecht toegekend voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst, ongeacht de pensioenuitvoerder.

Daarnaast komt er een informatieplicht voor de werkgever voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van en in de uitvoeringsovereenkomst. Dat recht zorgt voor transparantie over voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst en zorgt ervoor dat OR’en tijdig kennis kunnen nemen van wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst. Zo wordt afgedicht dat werkgevers de OR links kunnen laten liggen bij besluiten die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Praktisch tenslotte is de toezegging in het advies door de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap om een voorlichtingsdocument voor OR’en op te stellen waarin helder en in begrijpelijke taal zal worden uitgelegd wanneer de OR welke rechten heeft bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Foto: Nationale Beeldbank/Hugo Vermonde

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws