Menu

Succesvolle sociale ondernemingen kunenn bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. De SER heeft een ontwerpadvies over sociale ondernemingen gepubliceerd. Als het gaat om arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren sociale ondernemingen nieuw en structureel werk voor deze doelgroep. Niet alleen werknemers profiteren hiervan, ok de uitgaven aan uitkeringen nemen af en de veiligheid en sociale cohesie in buurten kan verbeteren.

Sociale ondernemers zijn vooral zelf aan zet om van hun bedrijf een succes te maken en erkenning voor het groeiende fenomeen sociaal ondernemerschap te krijgen. Vanwege hun bijdrage aan publieke belangen adviseert de SER hen hierbij een steun in de rug te geven. Meer erkenning en herkenning is nodig om zwart-wit denkbeelden over deze vorm van ondernemen te nuanceren. Daarbij is het van belang dat sociale ondernemingen hun waarde voor de samenleving beter gaan meten en zichtbaar maken. Hierbij kan de overheid helpen door bijvoorbeeld een kenniscentrum voor impactmering te openen.  

In het advies wordt ook benadrukt dat de positie van werknemers binnen de onderneming op een goede manier geborgd moet zijn, dat wil zeggen dat er passende beloning (bijvoorbeeld cao-loon) is, goede arbeidsomstandigheden en dat werknemers de mogelijkheid hebben zich te ontplooien.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws