Menu
SER pleit voor verbeteringen kinderopvangstelsel

Maak het stelsel van kinderopvang betaalbaar, toegankelijk en eenvoudig. Dat vergroot de kans op deelname aan de arbeidsmarkt. Dat schrijft de SER in het advies ‘Een kansrijke start voor alle kinderen. Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar’, dat vandaag is gepubliceerd.

Maak het stelsel betaalbaar

Voor veel ouders is de opvang voor kinderen te duur, met name voor lage- en middeninkomens. “Dit vormt een belemmering om meer uren opvang af te nemen en meer uren te werken. Netto blijft er vaak te weinig over als een ouder meer gaat werken. Daardoor worden andere keuzes gemaakt”, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker bij de VCP. In het briefadvies worden verschillende varianten beschreven om het voor ouders betaalbaar te maken.

Uurprijzen

Tevens pleit de SER voor herijking van de uurprijzen. Er geldt een maximumuurprijs waarvoor je vergoeding kunt krijgen, terwijl de kosten per uur in de praktijk meestal een stuk hoger zijn. “Een steeds groter deel van de uurprijs moeten ouders zelf betalen en komen daardoor in de knel. De maximumuurprijzen moeten weer in lijn zijn met de uurprijzen in de praktijk”, zegt Heemskerk. Ook speelt de perceptie over de betaalbaarheid een rol doordat de kosten onvoldoende inzichtelijk zijn.

Voor meer kinderen opvang mogelijk

In het briefadvies stelt de SER voor om allereerst de arbeidseis los te laten voor twee dagen in de week voor kinderen van 0-4 jaar. Daardoor wordt de opvang ook voor kinderen van niet-werkende ouders toegankelijk. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie en maakt de toeslag eenvoudiger. Ook draagt dit bij aan de stabiliteit van het stelsel. Stapsgewijs zal ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen moeten worden gerealiseerd, rekening houdend met de uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Tevens pleit de SER voor een aantrekkelijk en kwalitatief goed aanbod voor buitenschoolse opvang en aanpassing van de schooltijden naar een 5-gelijke-dagen model. Dit maakt het combineren van arbeid en zorg makkelijker.

Een eenvoudiger financieringsstelsel

“80% van de ouders heeft te maken met correcties achteraf. Hier moet een einde aan komen. De toeslagaffaire heeft laten zien dat ouders ongelofelijk in de problemen kunnen komen met ongekende gevolgen”, zegt Heemskerk. Door het stelsel betaalbaar te maken en de arbeidseis los te laten, zal het aantal correcties afnemen. Het stelsel wordt daarmee op korte termijn eenvoudiger. Daarnaast is het volgens de SER noodzakelijk om een nieuw financieringssysteem in te richten zodat het onnodig rondpompen van grote bedragen tussen de Belastingdienst, ouders en kinderopvangorganisaties wordt voorkomen, en waarbij bijvoorbeeld de toeslag standaard rechtstreeks wordt overgemaakt aan de opvangorganisaties.

 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws