Menu

Het onderzoeksrapport ‘Verhogen maatschappelijke welvaart via arbeidsinzet en arbeidsproductiviteit’ is in de SER-Raad besproken. VCP-duovoorzitter Reginald Visser heeft daarbij aangegeven dat je niet alleen moet kijken naar de vaardigheden die de werknemer ‘morgen’ nodig heeft, maar naar de langere termijn.

Het rapport is verkennend en analyserend van aard. Het brengt enkele belangrijke hefbomen voor versterking van het structurele groeivermogen van de economie in kaart en mondt uit in vragen die de SER in het kader van zijn werkprogramma nader gaat uitzoeken. Het rapport is aan de hand van vier thema’s besproken: Leven lang leren; Ondernemerschap en innovatie; Arbeidsmarkt: werk voor iedereen; Globalisering en Europa.

Volgens Visser moet je niet alleen kijken naar de vaardigheden die de werknemer ‘morgen’ nodig heeft, maar naar de langere termijn. Bepaalde beroepsgroepen, zoals de zorg, kennen een verplichting tot bijscholing. Waarom zouden we dat idee niet breder uitrollen over beroepsgroepen als het gaat om Leven lang leren? Verder wijst hij erop dat flexwerkers en zzp’ers buiten de boot dreigen te vallen.

Om werkgelegenheid te behouden is innovatie belangrijk. Behalve de noodzakelijke investeringen is ook een voortdurende fundamentele kennisontwikkeling nodig. De trits kennis-kunde-kassa moet zorgen dat kennis vervolgens toegankelijk wordt gemaakt voor innovatie.

Het paraplu-thema ‘Globalisering en Europa’ biedt volgens Visser naast kansen, ook bedreigingen. We moeten hoogwaardige werkgelegenheid voor Nederland zien te behouden. Internationalisering mag niet leiden tot slechtere arbeidsvoorwaarden, Europa moet bescherming bieden. Daarom zijn betere regels nodig voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, om een gelijk speelveld te waarborgen.

Uitgebreidere samenvattingen van de discussie en het onderzoeksrapport zijn te lezen op de website van de SER.

De Nationale Beeldbank / Hans Tak

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws