Menu
SER stelt advies Regionale samenwerking: leren van praktijken vast

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren.

Leren van elkaar
Dit constateert de SER in zijn advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. Met het advies wil de SER de samenwerking in de regio verder brengen. De vele praktijkvoorbeelden helpen partijen te leren van elkaar. De VCP hoopt dat regionale samenwerkingsverbanden hier hun voordeel mee doen. Met als doel de samenwerking naar een hoger plan te tillen waarbij investering in human capital, economie, leefklimaat hand in hand gaan met versterking van stad en regio.

Sociaaleconomische agenda
Een gezamenlijke sociaaleconomische agenda heeft naast aandacht voor economische ontwikkeling, ook aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt. En het helpt om de verschillende belangen, doelen, netwerken, wereldbeelden en invalshoeken bij elkaar te brengen.
Elke regio heeft een eigen rol. Van belang is dat de sociaaleconomische agenda aansluit bij de specifieke kenmerken van de regio en bij kenmerken van buurregio’s. Hierdoor kunnen regio’s optimaal van elkaar gebruikmaken. Dit vraagt om inzicht in de meerwaarde van regio’s en om een goed samenspel tussen het regionale en het nationale niveau.

Geef human capital een plek in regionale samenwerking
De Vakcentrale voor Professionals wil dat regionale samenwerkingsverbanden aandacht geven aan een human capital agenda. Verscheidene regio’s zien dit belang en zetten hier stappen in. De VCP is van mening dat investering in human capital ook goed is voor de economische kracht en groei van de regio. Naast investering in human capital is het van belang dat regio’s zorgen voor een gezond en betaalbaar woon- en leefklimaat.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws