Menu
SER stelt advies sociaal economisch beleid formeel vast

Een mijlpaal voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Zo betitelt VCP-voorzitter Nic van Holstein het SER-advies voor sociaal economisch beleid 2021-2025 dat vandaag formeel door de SER-raad is vastgesteld. “Wij zien belangrijke onderdelen van onze inzet terug in het advies, een samenhangend pakket waar de politiek haar voordeel mee kan doen”, zo zei Van Holstein tijdens de online raadsvergadering.

Minder flex, meer vast

“De SER zet met dit advies een duidelijke streep onder een periode waarin flex steeds verder om zich geen greep. Bij structureel werk hoort een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is van groot belang dat de SER dit erkent en dat er dus ook breed draagvlak voor is. Mensen willen grip op hun werk en inkomen. Het is ook van belang dat het advies pleit voor een verlaging van de lasten op arbeid, waardoor het besteedbaar inkomen toeneemt. Met name de middengroepen moeten hiervan profiteren.”

Professional

Volgens de VCP-voorzitter heeft het SER-advies grote betekenis voor de professional, die in het document met nadruk wordt genoemd. “Professionals vormen het fundament van onze samenleving, nu en in de toekomst. Cruciale sectoren zoals de zorg, onderwijs en veiligheid kunnen niet zonder hen, dat heeft corona duidelijk laten zien. Daarom zijn meer investeringen nodig. Belangrijk is ook dat er een proactieve leercultuur komt waarin professionals meer ruimte krijgen zich te ontwikkelen, mede met het oog op transities zoals digitalisering.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

SER raad MLT

Arbeidsmarkt

Van Holstein onderstreepte het belang dat werknemers al in een vroeg stadium moeten nadenken over vervolgstappen in hun loopbaan en niet pas als hun functie op de tocht staat. Het SER-advies doet voorstellen om de arbeidsmarkt daar op in te richten, waarbij ook de sociale partners hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook het belang van investeren in fysiek en menselijk kapitaal werd tijdens de online raadsvergadering benadrukt.

Achterban

De achterban van de VCP schaarde zich vorige week unaniem achter het onderhandelingsresultaat. Daarmee was de VCP de eerste vakcentrale die haar goedkeuring gaf aan het SER-advies. Het document doet een aantal concrete voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen en gaat ook in op reeks brede maatschappelijke vraagstukken, zoals brede welvaart en toekomstig verdienvermogen.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws