Menu

In de SER-Raadsvergadering van 28 augustus is het advies SER-agenda voor de stad vastgesteld. Mede aan de hand van dit advies stuurt het kabinet binnenkort een visie op de toekomst van steden naar de Tweede Kamer. Het advies besteedt aandacht aan de betaalbaarheid van woningen voor middeninkomens en het in stand houden van voorzieningen.

De VCP hecht veel waarde aan een langetermijnvisie op de steden. De verwachting is dat steden voorlopig nog niet aan aantrekkingskracht zullen inboeten. Bovendien wordt een groot deel van onze welvaart via steden mede mogelijk gemaakt. De insteek dat er op centraal niveau niet te veel op stedelijk beleid ingegrepen moet worden, ondersteunt de VCP. Versnippering van beleid moet echter wel worden tegengegaan.

De VCP is tevreden met de uiteindelijke totstandkoming en inhoud van het advies. In een relatief kort tijdsbestek is gehoor gegeven aan een verzoek van het kabinet. Inhoudelijk bevat het rapport goede aanknopingspunten die van belang zijn voor professionals. Zo is er aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van woningen voor middeninkomens en is er specifiek nadruk gelegd op het belang van infrastructuur zowel fysiek als digitaal, zodat er goede en snelle verbindingen kunnen worden gemaakt. En er is in het bijzonder aandacht gevraagd voor voorzieningen voor middeninkomens en inkomens die daar net boven zitten. Dit komt in voldoende mate terug in het advies. Ook wordt het verdringen van werk door hoger opgeleiden in de stad genoemd als zorgelijk punt. Punten die voor de VCP van groot belang zijn.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws