Menu
SER stelt richtbedragen or-scholing 2022 vast

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2022 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.100 euro per dagdeel per or (was in 2021: 1065 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid net als in 2021. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW.

Richtbedragen als indicatie

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtlijn, bedoeld als houvast voor ondernemer en ondernemingsraad (or) als het gaat om de kosten voor scholing. De richtbedragen zijn berekend op basis van de tarieven die de opleidingsinstituten met een SCOOR-RMZO certificaat in de praktijk hanteren.

Recht op scholing

Or-leden hebben een wettelijk recht op scholing. De ondernemer is verplicht de leden van de or een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing te volgen die zij voor hun taak als or-lid nodig oordelen. De ondernemer en or stellen het aantal dagen in gezamenlijk overleg vast. De ondernemer is verplicht de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de scholing van or-leden te betalen.

Belang scholing or leden

Ondernemingsraden (or’s) en ondernemers hebben er allebei baat bij als de or een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk dat or-leden specifieke opleidingen of trainingen kunnen volgen. Dat zorgt ervoor dat een or meerwaarde heeft en een goede belangenbehartiger is voor de medewerkers. Bovendien is het belang van scholing sinds de coronacrisis alleen maar toegenomen.

 

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws