Menu

Uit de nadere verkenning van de SER blijkt dat de toegevoegde waarde van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling daadwerkelijk aanwezig is. ‘Voor de VCP blijft deze variant dan ook interessant nu hij verder is onderzocht. De variant met voorwaardelijke pensioenuitkering – een reëel contract waar wij jarenlang pleitbezorger van zijn geweest – komt ook positief uit de verkenning naar voren. Er liggen dus verschillende varianten die wij met de achterban gaan bespreken’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verbindt de sterke eigenschappen van uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten. De intergenerationele risicodeling van beleggingen via de buffer leidt tot stabielere en/of hogere pensioenuitkomsten dan in andere vergeleken varianten. Het persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling is nadrukkelijk geen individuele spaarpot, maar geeft wel meer inzicht in het eigen pensioenvermogen en hoe de buffers bijdragen aan stabiliteit in de aanspraak en een koopkrachtbestendig pensioen.

Het contract komt volgens de VCP tegemoet aan het beste van de twee werelden. Echter, het verbinden van die werelden zal niet over één nacht ijs gaan. Een hoop uitwerkingsvragen in het bijzonder ten aanzien van de transitie liggen nog op tafel. De huidige financiële posities van de fondsen moeten daarbij ook meegenomen worden.

Het is daarom belangrijk dat er in de SER en Stichting van de Arbeid de komende maanden gewerkt gaat worden aan een routekaart. Een routekaart waarin duidelijk wordt wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe de weg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel de komende jaren kan worden ingekleurd. Daarnaast dient er gewerkt te worden aan het noodzakelijke draagvlak van alle belanghebbenden. Deze routekaart moet volgens de VCP houvast bieden aan de cao-partijen en pensioenfondsen op weg naar een robuuster pensioenstelsel ten gunste van alle deelnemers.

De VCP zal de komende maand haar achterbanraadpleging houden binnen de bij haar aangesloten organisaties en bespreken wat de wenselijke route is. De uitkomsten van de achterbanraadpleging zullen worden ingebracht bij de SER ten behoeve van de brief met bevindingen die de SER zal opstellen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws