Menu
Werkloos

Een baan is lang niet voor iedereen een garantie om buiten de armoede te blijven. Uit een verkenning die de SER heeft gepubliceerd blijkt dat Nederland ongeveer 220.000 werkenden telt die arm zijn. Volgens de VCP is het probleem van armoede onder werkenden zelfs een breder probleem is dan onder de normaal gehanteerde armoedegrens.

Aanpak op meerdere fronten

Volgens de SER-verkenning gaat het vooral om mensen die vooral op oproepbasis werken of zonder vaste uren, met weinig uren of als zzp’er. Om uit die armoede te komen is een aanpak nodig op meerdere fronten: een voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. De armoede voor een deel van deze mensen is gelukkig tijdelijk, maar er is ook een groep die langdurig in armoede werkt of steeds terugvalt. De SER pleit in de verkenning onder meer voor vereenvoudiging van inkomenssystemen en het bieden van werk en inkomenszekerheid die voldoende en duurzaam bestaanszekerheid oplevert. “Werkenden moeten ervaren dat werken loont en dat werk voldoende garantie tegen armoede biedt”, zo stelt de verkenning.

Lonen blijven achter terwijl lasten stijgen

Volgens VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk laat de verkenning andermaal zien dat de lonen structureel omhoog moeten. “De inkomens zijn de afgelopen jaren achtergebleven, zeker bij de (semi)publieke sectoren. En dat terwijl bijvoorbeeld de woonlasten de pan uitrijzen: vaak gaat het om de helft van het inkomen en soms nog meer.” Wie vanuit een uitkeringssituatie gaat werken, komt vaak bedrogen uit en schiet er financieel weinig mee op. De SER stelt voor om het wettelijk minimumloon te verhogen. Volgens Klapwijk is het belangrijk om de inkomenspositie aan de basis goed te regelen, zodat het ook verderop in het loongebouw goed geregeld is. Ook de manier waarop al het geld wordt rondgepompt en herverdeeld moet anders, zegt de VCP-beleidsmedewerker, die daarbij ook wijst naar de hoge marginale druk bij middeninkomens. “Het is toch raar dat je bij de ene groep geld weghaalt, het voor hen moeilijker maakt en dat geeft aan een groep die eigenlijk gewoon meer zou moeten verdienen.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws