Menu
gezondheidszorg

De positie van zorgprofessionals moet worden versterkt, dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een rapport over de toekomst van de zorg. Al jaren kampt de zorgsector met personeelstekorten en staan zorgprofessionals onder druk. “Versterk de positie van zorgprofessionals en maak het vak weer aantrekkelijk”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Groeiend tekort

Over 1,5 jaar is de zorgsector op zoek naar 80.000 medewerkers. In 2040 loopt dat tekort zelfs op tot 700.000 zorgmedewerkers. Als er niet snel ingegrepen wordt, dreigt het tekort ten koste te gaan van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. De coronacrisis heeft het personeelstekort en de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar gemaakt. “Zorgprofessionals hebben te maken met een enorme werkdruk, veel administratieve lasten en weinig grip op het werk. Het vak moet weer aantrekkelijk worden. Investeer in betere arbeidsomstandigheden, meer ruimte voor vakmanschap en zorg voor meer waardering”, zegt Heemskerk.

Meer ruimte

Veel tijd gaat verloren aan administratieve taken waardoor er soms te weinig tijd is voor de patiënt. Zorgprofessionals willen meer ruimte om hun vak naar eigen inzicht uit te oefenen zodat de patiënt weer centraal staat. “Zorgprofessionals hebben passie voor hun vak, zoals elke professional. Zorg dat professionals de ruimte hebben om het vak naar eigen inzicht uit te oefenen en meer zeggenschap hebben over roostering zodat werk en privé meer in balans zijn”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Digitale transformatie

De SER ziet voor de toekomst kansen door digitalisering. Belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie is het betrekken van zorgprofessionals en patiënten. Zorgprofessionals moeten beter worden voorbereid op ingrijpende veranderingen in hun werk. Het gaat daarbij om de impact op het werk van de zorgprofessional, maar ook de relatie tussen de zorgprofessional en de patiënt. Verder schrijft de SER dat er één elektronisch patiëntendossier nodig is zodat artsen snel en veilig medische gegevens kunnen uitwisselen.

Langetermijnvisie

Preventie levert veel op. Het gaat daarbij niet alleen om gezondheidseffecten, maar ook om positieve effecten voor de zorg, de economie en de maatschappij. Er is een langetermijnvisie nodig voor preventie, die verder kijkt dan één kabinetsperiode en structurele financiering. De resultaten van preventie liggen namelijk in de toekomst en de baten daarvan meestal ook.

Coronacrisis

Door het uitbreken van de coronacrisis is de publicatie van het rapport, dat in maart stond gepland, uitgesteld. Er is een hoofdstuk toegevoegd aan het rapport over de relatie met de coronacrisis. De uitbraak van het coronavirus heeft een aantal veranderingen in de zorg doen versnellen. Ondanks de goede stappen die er zijn gezet, is er volgens de SER nog voldoende ruimte voor verdere verbetering.
Lees hier het volledige rapport.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws