Menu

Culemborg, 30 november 2010

SER viert 60-jarig bestaan

Op donderdag 25 november jl. heeft het jubileumcongres ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarvan de MHP onderdeel uitmaakt, plaatsgevonden.

‘De SER is op z’n 60ste verjaardag oud genoeg voor een interessant verleden en jong genoeg voor een mooie toekomst”, besloot SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Juist in een tijd van tegenstellingen hebben samenwerking, dialoog en consensus meerwaarde.

Ongeveer 250 genodigden, onder wie de koningin, bewindspersonen, raadsleden en oud-raadsleden, luisterden naar voordrachten over de rol van de overlegeconomie in het veranderde maatschappelijk krachtenveld. Springlevend, flexibel en dynamisch werd de Raad genoemd. En van groot belang, juist nu emoties zo de boventoon voeren in het debat. Koningin Beatrix heeft het eerste exemplaar van het boek ‘SER 1950-2010, Zestig jaar denkwerk voor draagvlak’ uit handen van Bas van Bavel, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, ontvangen. Het boek, waarin Utrechtse historici de rol van de SER analyseren, ontkracht het bekende kritiekpunt dat de Raad te stroperig zou zijn. “Het blijkt juist dat de overlegcultuur van de SER heeft geleid tot meer draagvlak en daardoor tot een snellere implementatie van het beleid”, aldus Van Bavel.

SER-voorzitter Rinnooy Kan stelde in zijn openingsrede dat er een tegenstelling is tussen degenen die de kracht onderkennen van compromis en consensus, en degenen die in ongeduld of verbittering kiezen voor confrontatie en conflict. Die laatste tegenstelling raakt aan het hart van de traditie van de overlegeconomie èn van de SER. Rinnooy Kan breekt een lans voor dialoog en samenwerking: “Het is flinker, dapperder de noodzaak van een gezamenlijk vervolg te erkennen en eraan te werken, dan het te laten bij een paar dodelijke oneliners.”

De MHP feliciteert de leden en het secretariaat van de SER met het 60-jarig bestaan. Tegelijkertijd betreurt de MHP het dat op de dag van het jubileum een vertegenwoordiger van de werkgevers zich laagdunkend uitliet over de rol van de SER en de kroonleden. Volgens de MHP zouden juist sociale partners en kroonleden in deze tijd van politiek minder stabiele verhoudingen via de SER voor draagvlak kunnen zorgen voor beleid, dat de sociale en economische structuur van Nederland versterkt.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws