Menu

In de raadsvergadering van 18 september jl. heeft de SER aandacht gevraagd voor de verbetering van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie van jongeren. Daarbij richtte de SER zich in het bijzonder tot jongeren met een niet westerse achtergrond. Uit de inspirerende persoonlijke verhalen bleek ook hoe belangrijk zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zijn.

Via een zogenaamde signalering is door de SER onder andere aangegeven dat slimme en tijdige inzet van instrumenten als studiebegeleiding en loopbaanortientatie leiden tot betere keuzes voor de jongeren zelf. Tevens is aangegeven dat via de instrumenten beter op de maatschappelijke behoeften kan worden ingespeeld. Uiteindelijk moet dit leiden tot een vermindering van de sterk opgelopen werkloosheid binnen de groep jongeren met een niet-westerse achtergrond.

In de toekomst wil de SER vaker signaleringen uitbrengen zonder dat dit direct moet uitmonden in een uitgebreid advies. Partijen worden daarbij opgeroepen om serieus aandacht te besteden aan het gesignaleerde onderwerp.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws