Menu

In de raadsvergadering van 18 september jl. heeft de SER aandacht gevraagd voor de verbetering van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie van jongeren. Daarbij richtte de SER zich in het bijzonder tot jongeren met een niet westerse achtergrond. Uit de inspirerende persoonlijke verhalen bleek ook hoe belangrijk zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zijn.

Via een zogenaamde signalering is door de SER onder andere aangegeven dat slimme en tijdige inzet van instrumenten als studiebegeleiding en loopbaanortientatie leiden tot betere keuzes voor de jongeren zelf. Tevens is aangegeven dat via de instrumenten beter op de maatschappelijke behoeften kan worden ingespeeld. Uiteindelijk moet dit leiden tot een vermindering van de sterk opgelopen werkloosheid binnen de groep jongeren met een niet-westerse achtergrond.

In de toekomst wil de SER vaker signaleringen uitbrengen zonder dat dit direct moet uitmonden in een uitgebreid advies. Partijen worden daarbij opgeroepen om serieus aandacht te besteden aan het gesignaleerde onderwerp.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws