Menu
SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor arbeidsmarktintegratie vluchtelingen

Een delegatie van de SER heeft de signalering Nieuwe wegen naar een succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie van SZW. “De statushouders vinden niet vanzelf hun weg op de arbeidsmarkt zoals de eerste hosanna-berichten over hoogopgeleide vluchtelingen misschien deden geloven”, aldus Nic van Holstein.

De signalering richt zich op de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben. De vraag is vooral hoe vergunninghouders sneller kunnen integreren en aan het werk kunnen komen. Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor heeft de Raad de bestaande aanpak en werkwijzen rond de arbeidsparticipatie van vergunninghouders tegen het licht gehouden. De arbeidsmarktscreening tijdens de asielprocedure kan beter benut worden en het is belangrijk snel te starten met het aanleren van de Nederlandse taal. Van Holstein merkt op dat veel problemen waar tegenaan gelopen wordt breder zijn dan alleen de vluchtelingen, de aanpak van die problemen moet dan ook breder zijn.

In deze signalering (.pdf) schetst de Raad veelbelovende initiatieven op basis waarvan werk kan worden gemaakt van een meer voortvarende sociaaleconomische integratie en participatie van vergunninghouders. Bijzondere aandacht geeft hij aan de vele praktijkvoorbeelden die de afgelopen periode zijn ontwikkeld. Deze signalering bouwt daarmee voort op de nieuwe initiatieven die met behulp van de SER-website werkwijzervluchtelingen.nl zijn verzameld.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws