Menu
SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor arbeidsmarktintegratie vluchtelingen

Een delegatie van de SER heeft de signalering Nieuwe wegen naar een succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie van SZW. “De statushouders vinden niet vanzelf hun weg op de arbeidsmarkt zoals de eerste hosanna-berichten over hoogopgeleide vluchtelingen misschien deden geloven”, aldus Nic van Holstein.

De signalering richt zich op de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben. De vraag is vooral hoe vergunninghouders sneller kunnen integreren en aan het werk kunnen komen. Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor heeft de Raad de bestaande aanpak en werkwijzen rond de arbeidsparticipatie van vergunninghouders tegen het licht gehouden. De arbeidsmarktscreening tijdens de asielprocedure kan beter benut worden en het is belangrijk snel te starten met het aanleren van de Nederlandse taal. Van Holstein merkt op dat veel problemen waar tegenaan gelopen wordt breder zijn dan alleen de vluchtelingen, de aanpak van die problemen moet dan ook breder zijn.

In deze signalering (.pdf) schetst de Raad veelbelovende initiatieven op basis waarvan werk kan worden gemaakt van een meer voortvarende sociaaleconomische integratie en participatie van vergunninghouders. Bijzondere aandacht geeft hij aan de vele praktijkvoorbeelden die de afgelopen periode zijn ontwikkeld. Deze signalering bouwt daarmee voort op de nieuwe initiatieven die met behulp van de SER-website werkwijzervluchtelingen.nl zijn verzameld.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws