Menu

In februari dit jaar heeft de SER een advies gepresenteerd op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van SZW. Voor het zomerreces komt de staatssecretaris met een hoofdlijnennota in reactie op dit analytische SER-advies en als afronding van haar Nationale Pensioendialoog. Ondertussen zit de SER niet stil. Twee subwerkgroepen zijn bezig met de verdere uitwerking van de geschetste varianten en vraagstukken in het SER-advies.

Het SER-advies van februari jl. geeft inzicht in trends, ontwikkelingen en houdbaarheidsvragen ten aanzien van ons pensioenstelsel. Ook schetst het een aantal oplossingsrichtingen in termen van modellen en de weging daarvan op benoemde criteria. Uit deze weging komt naar voren dat het model ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ als meest interessant maar onbekend naar voren komt. Ook komt uit het advies naar voren dat aan elk model lastige transitievraagstukken kleven en dat verdere uitwerking nodig is alvorens men keuzes kan maken.

De SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel is nu in twee subwerkgroepen een vervolgverkenning aan het uitvoeren. De eerste werkgroep buigt zich over de vraag: Hoe moet zo’n pensioenvermogen met collectieve risicodeling eruit komen te zien? Hoe vullen we collectieve risicodeling in? Welke risico’s kunnen we tussen generaties blijven delen en hoe kan deze risicodeling op de meest optimale wijze vorm krijgen? De tweede werkgroep buigt zich over de transitievraagstukken. In eerste instantie kijkt zij naar een andere opbouwsystematiek en vervolgens naar de overgang naar een nieuw model.

Het doel van de werkgroepen is om voor de zomer een tussenrapportage te leveren waarin een aantal subvarianten van de interessante maar onbekende variant nader zijn uitgewerkt en toegelicht, alsmede de transitieproblematiek die erbij komt kijken. In een later stadium kunnen deze varianten dan worden doorgerekend en kan worden bekeken wat de mogelijke implicaties zijn voor de governance (bestuur), de verplichtstelling, het toezicht en de juridische mogelijkheden van een eventuele overstap.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws