Menu

Aankondiging

Dag van de Stage 2007: ‘Slimmer op Stage’

Woensdag middag 3 oktober (Nationale Onderwijsweek)

Zadkine College, Hofplein-theater, Rotterdam

Slimmer op stage
Er is nog een wereld te winnen op het gebied van matching, stagebegeleiding en de inhoud van stages. Daarom organiseren Stageplaatsen.nu, de FNV, het CNV, de MHP en Colo in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties de Dag van de Stage 2007. Onder de titel ’Slimmer op stage’ zullen bedrijfsleven, onderwijs, politiek, sociale partners en jongeren(organisaties) stil staan bij het onderwerp stage. Centraal hierbij staan de stages van mbo-leerlingen (niveau 1 en 2), maar ook stages van vmbo (kader)leerlingen komen aan bod. Specifieke aandacht wordt besteed aan de positie van jongeren afkomstig uit etnische minderheden.

Begeleiding
In het programma zal het thema ‘begeleiding’ verder worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

  • Toerusting en beroepsoriëntatie
  • Matching en introductie
  • Coaching on the job

Duel van de Gladiatoren
In een ‘discussie-arena’ gaan leerlingen ondersteund door jongerenorganisaties, interactief aan de slag met ideeën en oplossingen voor de stageproblematiek on het beroepsonderwijs. Zij delen hun inspirerende voorbeelden en initiatieven met de aanwezige vertegenwoordigers van betrokken partijen. In de arena proberen zij de ‘gladiatoren’ uit het bedrijfsleven, onderwijs, politiek, werkgeversorganisaties, vakorganisaties en Kamers van Koophandel, te winnen voor hun oplossingen en aan te zetten tot actie.

Aanleiding
Stageplaatsen zijn een belangrijke stepping stone voor de entree op de arbeidsmarkt. Een op de vijf stagiaires houdt er een baan aan over. Op dit moment ontbreken, helaas nog steeds, voldoende passende stageplaatsen en kan niet iedere leerling stagelopen. Vooral jongeren met een biculturele achtergrond hebben nog grote moeite om een stageplek te verwerven.

De Dag van de Stage is een gezamenlijk initiatief van:
Stageplaatsen.nu, FNV, CNV, LOM, Colo, KvK en MHP

 Meer weten? www.dagvandestage.nl

 

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven