Menu
Sluipende nivellering en afschaffing stamrechtvrijstelling

De Tweede Kamer heeft het belastingplan 2014 behandeld. De MHP heeft in bijzonder aandacht gevraagd voor de sluipende nivellering en de afschaffing van de stamrechtvrijstelling per 2014.

Veel lastenverzwaringen in het belastingplan treffen werknemers direct in hun besteedbaar inkomen. Midden in de crisis wordt verder genivelleerd, waardoor de lasten voor midden- en hogere inkomens verder worden verzwaard, terwijl Nederland al relatief weinig inkomensverschillen kent. Voor de arbeidskorting en de algemene heffingskorting wordt een ingrijpende inkomensafhankelijke afbouw voorgesteld, waardoor feitelijk de belastingdruk verder toeneemt.

De MHP is voor een meer evenwichtige en minder nivellerende lastenverdeling, mede om draagvlak voor de belastingen te behouden. Het voorstel van D66 en VVD om het hoogste tarief op termijn met 2,5% te verlagen klinkt sympathiek, maar 2038 ligt nog erg ver weg. Om het verwerven van inkomen aantrekkelijk te houden moet de belastingdruk veel eerder èn voor alle middeninkomens fors worden verlaagd. De salarisstrookjes van januari zullen de kopersstaking van middeninkomens slechts verdiepen.

In het belastingplan wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten per 1 januari 2014 afgeschaft. Het is dan voor werknemers niet langer mogelijk om een door de werkgever verstrekte ontslagvergoeding belastingsvrij in een stamrecht-bv, bij een bank/verzekeraar of een beleggingsinstelling te storten. De MHP vindt dat de mogelijkheid moet blijven om de vergoeding bij ontslag niet direct fiscaal af te rekenen, maar pas wanneer deze door de werknemer aangesproken wordt om een inkomensval op te vangen. De MHP vindt de trend om aftrek voor toekomstvoorzieningen te beperken ongewenst omdat het de opbouw van zekerheden voor de toekomst bemoeilijkt en daarmee midden- en hogere inkomens klem zet.

De staatsecretaris heeft tijdens de behandeling aangegeven dat de vrijstelling nog gebruikt kan worden wanneer het ontslag is aangezegd voor 31 december 2013 en het ontslag ingaat voor 30 juni 2014. Dit geeft iets meer ruimte voor lopende reorganisaties en individuele afspraken rond ontslag tussen werknemers en werkgevers.

De brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën leest u hier.

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven