Menu

Culemborg, 1 oktober 2012
Pb 1001-31

MHP in reactie op persconferentie Rutte en Samsom:

“Sociale partners lijken weer serieus genomen te worden”

“Het niet doorgaan van de forensentaks, het terugdraaien van de langstudeerboete, een verzachting van de harde ingrepen in de Ziektewetuitkering voor flexwerkers en het evenwichtiger verdelen van de lasten door middel van de assurantietaks zijn duidelijke signalen dat er weer meer naar ons wordt geluisterd”, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser in een eerste reactie op de persconferentie van Mark Rutte en Diederik Samsom. Toch zitten er volgens de MHP in het aangekondigde pakket ook minder goede onderdelen, zoals het niet doorgaan van het vitaliteitsparen en het beperken van de doorwerkbonus tot de lagere inkomens.

De MHP is verheugd dat de forensentaks van
de baan is. De MHP trok als één van de eerste aan de bel over de grote gevolgen
voor werknemers en kwam al in een vroeg stadium met mogelijke alternatieven om
het begrotingstekort te verkleinen, als de forensentaks niet zou doorgaan. Voorgesteld
werd bijvoorbeeld een verhoging van de winst- en assurantiebelasting naar het
niveau van de ons omringende landen.

“We zullen de aanpassingen van de
Miljoenennota eerst nog uitgewerkt op papier moeten zien, maar vooralsnog lijkt
er meer evenwicht in de bezuinigingen te komen. Het afwachten is nu waar de VVD
en de PvdA mee komen, als zij erin slagen een nieuw kabinet te vormen. In ieder
geval roept de MHP een nieuw kabinet op om samen met sociale partners tot
afspraken te komen voor een sociale agenda in de komende jaren, waarbij de vraagstukken
van werkgelegenheid en het terugdringen van de werkloosheid voorop dienen te
staan”, aldus Visser.


Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws