Menu
Special over relatie OR & Commissaris

Voor een onderneming zijn een goede relatie en dialoog tussen ondernemingsraad en commissarissen van levensbelang. Ze zorgen voor draagvlak, dragen bij aan productiviteit en aan innovatie en beperken het verloop van personeel.

Dat is de kernboodschap van het speciale magazine dat is geïntroduceerd tijdens het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance in het SER-gebouw. De VCP maakt deel uit van deze alliantie, die het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda wil krijgen van ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur.

Zeggenschap
Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein laat het magazine andermaal zien hoe belangrijk zeggenschap binnen een onderneming is. ‘Een sterke medezeggenschap en goed bestuur zijn belangrijk voor de werknemers. Strategische vragen moeten gezamenlijk beantwoord worden met oog op de lange termijn continuïteit van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen: de gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt kunnen ingrijpend zijn. Dit vraagt om een strategische dialoog waarbij bestuur, commissarissen en OR nauw moeten samenwerken.’

Samen optrekken
In de special staat informatie over hoe bestuur, toezicht en medezeggenschap samen kunnen optrekken. Commissarissen, bestuurders en OR-leden zijn geïnterviewd over hun ervaringen en sociale partners geven hun visie. Ook staan in deze special tips en tricks en een handig overzicht van de wet- en regelgeving op dit gebied.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven