Menu

Bent u lid van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) en wilt u de kans op een succesvolle samenwerking met een arbodienstverlener vergroten? SZW heeft in samenwerking met sociale partners een ‘Stappenplan Arbodienstverlening’ gemaakt. De VCP ziet dit stappenplan als een welkome aanvulling voor OR-en en PVT’s, die zich bezighouden met afspraken over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Vaak is de OR of de PVT zich onvoldoende bewust van hun belangrijke rol in de relatie en het contract met de arbodienst. Dit is wel gewenst, omdat er verschillen zijn in kwaliteit en kennis van specifieke bedrijfstakken en beroepsrisico’s bij verschillende arbodiensten.

In het stappenplan arbodienstverlener (pdf.) wordt met acht stappen een plan van aanpak geboden om te komen tot een arbodienstverlener. Allereerst wordt aanbevolen een selectiecommissie samen te stellen, vervolgens dient men een programma van eisen op te stellen, dan moeten kandidaten worden geselecteerd en dienen daarmee selectiegesprekken te worden gevoerd. Nadat de OR of de PVT heeft ingestemd, dient het personeel geïnformeerd te worden. Tot slot is het van belang dat de samenwerking met de arbodienst jaarlijks wordt geëvalueerd.

Voor werknemers is het belangrijk om te weten dat de werkgever instemming nodig heeft van de OR (of de PVT) als hij personeelsregelingen wil instellen of veranderen. Dit geldt ook voor de keuze van de arbodienstverlener en de inhoud van het contract.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws