Menu

Bent u lid van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) en wilt u de kans op een succesvolle samenwerking met een arbodienstverlener vergroten? SZW heeft in samenwerking met sociale partners een ‘Stappenplan Arbodienstverlening’ gemaakt. De VCP ziet dit stappenplan als een welkome aanvulling voor OR-en en PVT’s, die zich bezighouden met afspraken over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Vaak is de OR of de PVT zich onvoldoende bewust van hun belangrijke rol in de relatie en het contract met de arbodienst. Dit is wel gewenst, omdat er verschillen zijn in kwaliteit en kennis van specifieke bedrijfstakken en beroepsrisico’s bij verschillende arbodiensten.

In het stappenplan arbodienstverlener (pdf.) wordt met acht stappen een plan van aanpak geboden om te komen tot een arbodienstverlener. Allereerst wordt aanbevolen een selectiecommissie samen te stellen, vervolgens dient men een programma van eisen op te stellen, dan moeten kandidaten worden geselecteerd en dienen daarmee selectiegesprekken te worden gevoerd. Nadat de OR of de PVT heeft ingestemd, dient het personeel geïnformeerd te worden. Tot slot is het van belang dat de samenwerking met de arbodienst jaarlijks wordt geëvalueerd.

Voor werknemers is het belangrijk om te weten dat de werkgever instemming nodig heeft van de OR (of de PVT) als hij personeelsregelingen wil instellen of veranderen. Dit geldt ook voor de keuze van de arbodienstverlener en de inhoud van het contract.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws