Menu
Stappenplan oprichten ondernemingsraad – Ga ermee aan de slag!

Een onderneming met vijftig of meer medewerkers is verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een OR draagt bij aan het goed functioneren van een organisatie en leidt tot duurzame arbeidsverhoudingen. Helaas loopt het aantal bedrijven dat een OR heeft al jaren terug. Voornamelijk kleine bedrijven worstelen met de vraag hoe zij komen tot de inrichting van een OR. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? De SER heeft ze verzameld in een praktisch, gratis stappenplan.

Crisistijd

De VCP roept werknemers die in bedrijven werken waar goede medezeggenschap en een OR ontbreekt op hun werkgever te wijzen op dit stappenplan en hiermee gezamenlijk aan de slag te gaan. “Juist nu met de huidige Corona-crisis is het essentieel dat werkgever en werknemers goed overleggen hoe zij deze moeilijke periode overbruggen en dat dat geborgd wordt binnen de formele medezeggenschap”, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. Voor medewerkers is er een vergelijkbaar stappenplan.

Stappenplan

Elke ondernemer neemt regelmatig beslissingen die invloed hebben op de koers van het bedrijf. Die hebben vrijwel altijd gevolgen voor medewerkers. Het is verstandig hen daarbij te betrekken. En medewerkers willen graag kunnen meepraten en betrokken zijn bij besluitvorming. Medezeggenschap uitoefenen dus. De SER helpt ondernemers die een OR oprichten op weg met een handig stappenplan.
Het stappenplan gaat in op de volgende vragen. Wat levert medezeggenschap/een OR op? Wat kan een ondernemer verwachten van de OR en hoe richt de ondernemer een OR op?

Goed functionerende organisatie

Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen met een OR significant beter presteren dan vergelijkbare ondernemingen zonder OR. Door informatie en de visie van de OR (van alle medewerkers) mee te nemen in de besluitvorming, worden besluiten beter en wordt het draagvlak vergroot. Later deze week verschijnt een stappenplan dat speciaal gericht is op werknemers.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws