Menu
Steeds meer werknemers met een burn-out

Het aantal werknemers met burn-out klachten neemt fors toe. In 2007 kampte 11 procent van de werknemers nog met burn-out verschijnselen, tien jaar later was dat percentage 16. Dat blijkt uit de zogeheten Arbobalans die TNO heeft gepubliceerd. De VCP vindt dat het kabinet meer maatregelen moet nemen om een burn-out tegen te gaan.

Werkdruk en werkstress
De VCP maakt zich zorgen over de toename en wil dat staatssecretaris van Ark (SZW) en werkgevers in actie komen. “Wij vragen al jaren aandacht voor de gevolgen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en voor de gevolgen van werkdruk en werkstress voor de gezondheid van de professional. Werkdruk en stress leiden niet alleen tot steeds hogere uitval door burn-out, maar ook tot meer arbeidsongevallen. Professionals moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te kunnen doen. De stijging laat duidelijk zien dat het beleid tot nog toe onvoldoende is”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Minder vrijheid, meer taken
Volgens TNO doet de stijging zich vooral voor bij mensen met een vast contract en uitzendkrachten. Het onderzoeksinstituut noemt twee belangrijke oorzaken voor de toename. Allereerst ervaren werknemers steeds minder vrijheid op de werkvloer, daarnaast wordt er meer van ze gevraagd op het werk. Volgens TNO houdt een kwart van de verzuimdagen verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out.

Vertrouwenspersoon
De VCP wil dan ook dat de staatssecretaris nu echt iets gaat doen. Een eerste concrete stap is de wettelijke verankering van de vertrouwenspersoon, die zo beter wordt beschermd en een sterkere positie krijgt binnen een organisatie. Recent heeft ook het ministerie van VWS de cliëntvertrouwenspersoon wettelijk verankerd. Vertrouwenspersonen moeten ook de ruimte krijgen om de juiste opleidingen te doen om de taak het beste uit te kunnen voeren.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws