Menu

05-09-2006
Stevige kritiek MHP op WW-plan VVD
De vakcentrale MHP heeft stevige kritiek op de plannen van de VVD om de uitkeringsduur van de WW te halveren. Deze kritiek uitte MHP-voorzitter Ad Verhoeven onlangs tijdens een gesprek tussen een MHP-delegatie en een afvaardiging van VVD-kamerleden onder leiding van fractievoorzitter Mark Rutte.

In een eerste reactie had de vakcentrale zich al kritisch uitgelaten over het WW-plan van de liberalen, tijdens het gesprek deed Verhoeven het nog eens dunnetjes over. “Er zijn al ingrijpende maatregelen genomen op het vlak van de WW. Het is dan ook onjuist deze voorziening nog verder uit te kleden.” Verhoeven wees in dit verband erop dat met ingang van 1 oktober a.s. de uitkeringsduur al wordt teruggebracht tot 39 maanden. Hij vroeg zich vervolgens onverplicht af waarom de VVD niet met een overgangsmaatregel is gekomen. “Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld 55-plussers die onverhoopt op straat komen te staan, na een betrekkelijk korte tijd op de bijstand zijn aangewezen, omdat van werk naar werk-maatregelen in de praktijk nog niets terecht is gekomen.”

Waardering toonde de MHP-voorzitter voor de VVD-standpunten over onder meer de AOW en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Hij sprak zich verder uit voor een verantwoorde loonontwikkeling. “Dat is wat anders dan het stellen van een centrale looneis. De loonontwikkeling is in beginsel een zaak van de bonden. Daarbij zijn de ontwikkeling van de reële arbeidskosten en de arbeidsproductiviteit maatgevend.” Verhoeven liet er overigens geen onduidelijkheid over bestaan dat door leden stevig wordt geklaagd over de ontwikkeling van de koopkracht. “Feit is dat de bedrijven en de overheid er steeds beter voor komen te staan, terwijl de mensen er ‘armer’ op worden. Dan denk ik niet alleen aan werknemers in het particuliere bedrijfsleven, doch ook aan de uitkeringsgerechtigden, de werknemers in de zorgsector en die in de overheidssectoren. Het is daarom van groot belang hoe de aangekondigde lastenverlichting voor de burgers zal zijn”, aldus Verhoeven.

 

 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws