Menu
Stichting van de Arbeid komt met aanvalsplan ‘werknemers zonder pensioen’

In het Pensioenakkoord van 5 juni 2019 is afgesproken dat de Stichting van de Arbeid met een plan komt om het aantal werknemers zonder pensioen, de zogeheten witte vlek, terug te dringen. Vandaag heeft de Stichting van de Arbeid dit plan gelanceerd. De VCP roept alle partijen die hierbij een verantwoordelijkheid hebben op hier stevig werk van te maken.

Grote groep

‘Het is onbegrijpelijk dat bijna 10% van de werknemers in Nederland helemaal geen aanvullend pensioen opbouwt en dan heb ik het niet eens over de grote groep zzp’ers zonder pensioen’, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. In aanvulling op het rapport vraagt de VCP ook aandacht voor haar zorgen omtrent de zogeheten steeds groter wordende grijze vlek (kwaliteit van de pensioenregeling).

Onderdeel van afspraken Pensioenakkoord

Sociale partners en het kabinet hebben in 2019 naar aanleiding van een nieuwe CBS-onderzoeksmethode geconstateerd dat veel minder werknemers via hun werkgever een pensioen opbouwen dan tot dan toe werd aangenomen. Volgens het CBS bouwde in 2016 13% van de werknemers geen pensioen op in de tweede pijler.
In het voorliggende aanvalsplan zijn acties en maatregelen opgenomen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan. Hiervoor zijn meerdere deskundigen geraadpleegd en heeft de Stichting van de Arbeid regelmatig overleg gehad met jongerenorganisaties en vertegenwoordigers van het Pensioenlab.

Kwaliteit van de regeling onder druk

Het aanvalsplan heeft alleen gekeken naar de vraag of iemand wel of geen pensioenregeling heeft en niet gekeken naar de kwaliteit van de pensioenregelingen. Wanneer je slechts een heel klein pensioentje van enkele euro’s opbouwt, valt iemand al niet meer onder de definitie van de witte vlek. Helaas constateert de VCP dat als gevolg van de Corona-crisis, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de alsmaar dalende rente met de huidige regels die pensioen duur maken dat op veel arbeidsvoorwaardelijke tafels ook de pensioenambitie en dus de kwaliteit van de regeling onder druk staan. Naast het hebben van een pensioenregeling vraagt de VCP ook graag aandacht voor haar zorgen om de grijze vlek.

Wachtdrempels

De Stichting constateert verder dat de uitzendsector een verplichtgestelde pensioenregeling kent. Desondanks bouwen relatief veel werknemers, waaronder veel jongeren, vanwege de specifieke wachttijd voor het uitzendwezen geen pensioen op. Deze werknemers vormen een deel van de witte vlek. De Stichting roept de sociale partners in de uitzendbranche op om de wachttijd zoveel mogelijk te beperken. Daarom beveelt de Stichting tevens aan om de uitzonderingsbepaling voor het uitzendwezen (artikel 14 lid 2 van de Pensioenwet) op te heffen en in lijn te brengen met hetgeen wettelijk is bepaald voor de andere sectoren. Dit betekent dat de wettelijk toegestane wachttijd voor het uitzendwezen wordt teruggebracht van maximaal 26 weken naar maximaal acht weken.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws